„V tomto roce již druhé aukce se zúčastnilo 25 dodavatelů. Nejvíce zastoupenou dřevinou byl i na této aukci dub s celkovým objemem 1 232 m3. Nejvyšší jednotkové ceny dosáhl dub letní s cenou 38 584,- Kč/m3. Dražitel z Moravy nabídl za výřez o objemu 4,31 m3 částku 201 219,- Kč,“ prozradila za ALSOL Lenka Volfová.

S celkovým výsledkem aukce byli lesníci spokojeni. „Výsledek sedmé aukce dříví potvrdil naše očekávání,“ uvedl jednatel ALSOL Arnošt Buček.

„Aukce cenných sortimentů potvrzují stabilní poptávku po kvalitním dříví z českých lesů a jsme hrdí, že jsme v letošním roce zaznamenali rekordní ceny v historii českých aukcí cenných sortimentů dříví,“ dodal.

Aukce v Chropyni byla letos druhou akcí tohoto typu, kterou lesníci na Kroměřížsku organizovali. První aukce cenného dříví se uskutečnila v lednu v Holešově. V nabídce tam bylo celkově přes tisíc metrů krychlových dříví.

Nejvyšší pozornosti a zároveň i prodejní ceny tam dosáhl výřez dubu letního s průměrem 111 centimetrů, který byl prodán za 47 040 korun za metr krychlový, čímž byl i překonán dosavadní český rekord v ceně dříví na aukci.

„Tento konkrétní výřez o objemu 5,22 metru krychlových původem z lužního lesa u Kroměříže měl absolutní hodnotu 297 114 korun. Úspěšným dražitelem byl významný český zpracovatel dříví, čímž přidaná hodnota zůstane v České republice. Tato skutečnost také svědčí o kvalitě tuzemského dřevozpracujícího průmyslu,“ sdělila Lenka Volfová.

Jak celá aukce cenného dříví probíhají?

Na aukční plochu navozí lesníci nabízené dříví. Zájemci mají následně několik dní na to, aby si nabízené dřeviny prohlédli a podali nabídku. K tomu slouží přímo určené katalogy s nabízenými výřezy, kde jsou podle očíslování uvedeny informace ke každému kusu – druh dřeviny, parametry, nejnižší možná cena a další. Nabídku může následně podat kdokoli, vyhrává vždy ta nejvyšší.