„Cílem transformačního plánu je klienty domova Barborka, jejichž zdravotní stav, schopnosti a dovednosti to umožňují, co nejvíce začlenit do běžného života. Zvýšit jejich kompetence a samostatnost v situacích, které jsou pro většinu z nás běžně zvládnutelné. Postupným procesem je chceme připravit na bydlení a fungování mimo pobytové zařízení,“ uvedl místostarosta Pavel Motyčka.

Službu chráněného bydlení momentálně ve dvou objektech využívá 14 klientů. „Bydlí samostatně, ale mají k dispozici v případě potřeby pomoc a podporu pracovníků v sociálních službách i sociálních pracovníků,“ přiblížila Šárka Kučerová z kroměřížské radnice.

Pět klientů Domova se zdravotním postižením Barborka se v minulých dnech přestěhovalo do nového obydlí.
Pět klientů Domova Barborka v Kroměříži má nový domov

V současné době se připravuje výstavba nového bytového domu pro chráněné bydlení v Pavlákově ulici pro dalších deset klientů. „Společnost Straet architects z Prahy zpracovává projektovou dokumentaci nutnou pro získání potřebných povolení, která by měla být hotová ve třetím čtvrtletí letošního roku,“ dodala Kučerová.

Pomůže dotace

„Na samotnou realizaci výstavby chceme získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu z oblasti Sociální integrace určené pro transformaci sociálních služeb, kde žadatelem bude přímo Zlínský kraj,“ uvedla ředitelka SSKM Dagmar Klučková. Kromě služby chráněného bydlení poskytují SSKM také službu podpora samostatného bydlení, kterou aktuálně využívá deset klientů a kde je pomoc nebo podpora zajištěna terénními pracovníky v sociálních službách.

Vznikne i cvičná kavárna

S přechodem části klientů z domova Barborka do chráněného bydlení se zvyšuje zájem o službu sociálně terapeutické dílny Hanáček, kam docházejí klienti žijící v rodinách, ale také právě klienti z chráněného bydlení. „Proto SSKM plánují také rozšíření kapacity této služby. Ta by měla narůst díky rekonstrukcí objektu bývalé prodejny v ulici U Sýpek, kde by kromě nových terapeutických dílen zaměřených na práci s keramikou měla vzniknout i cvičná kavárna,“ sdělila Šárka Kučerová.

„Obsluhu hostů kavárny budou zajišťovat klienti Hanáčku. Získají tak formou nácviku další dovednosti a schopnosti, třeba při komunikaci s cizími lidmi nebo při manipulaci s penězi,“ doplnila Klučková. V současné době se dokončuje studie na přestavbu objektu v ulici U Sýpek, na rekonstrukci chtějí sociální služby rovněž využít peníze z dotace.

Transformační plán Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka schválilo vedení města v roce 2019 a je pravidelně aktualizován.