„Zápis se týká dětí narozených do 31.8.2002. Potrvá dva dny, a to vúterý 5.a ve středu 6.února vždy od 14do 18hodin,“ informoval mluvčí radnice PavelZrna.

Své děti mohou rodiče zapsat do kterékoliv základní školy, zřizované městem Kroměříž. „Tedy do Základní školy Zámoraví, Švabinského nábřeží, Komenského náměstí, ve škole USýpek, Slovan, Oskol a Zachar,“ vyjmenovalZrna.

Ktomu to zápisu se ve stejnou dobu ičas připojí iCírkevní základní škola vKroměříži. „Ukaždého zápisu do 1.ročníku základního vzdělávání je třeba předložit občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte,“ upozornila tamní pedagožka Helena Gřivová.