Letní měsíce bývají, co se týče zásob krve, každým rokem zátěžové, a nejinak je tomu také letos.

„Chybí nám krevní zásoby napříč všemi skupinami. Vliv na to mají vážné stavy nejen v operačních oborech, ale také v rámci interních oddělení, pro které je třeba zajistit velké množství transfuzních přípravků,“ vysvětlila primářka hematologie Eva Zdráhalová.

V letních měsících je výpadek způsobený i cestovatelskou anamnézou, kdy je třeba dodržet karanténu po příjezdu z některých zemí, v nichž byl zaznamenán výskyt západonilské horečky.

„Mnoho lidí to neví, ale pokud se vrátí z takové země, mohou se k odběru dostavit nejdříve za 28 dní. Typickou zemí je například Turecko, jihozápadní oblast Španělska nebo některé provincie v Itálii. Letos přibyly některé části Rakouska, Maďarska či Rumunska,“ doplnila primářka.

POMOHLO UŽ TŘICET PRVODÁRCŮ

Také proto již v polovině léta oddělení vyzvalo dárce krve, aby se objednali k odběrům, zásoby však stále nestačí.

„Moc nás potěšilo, že se v rámci výzvy našlo 30 nových dárců, kteří měli zájem nám pomoci. Bohužel jsme se také setkali s tím, že se naopak objednaní dárci nedostavili, ani se neomluvili. To je pro nás komplikace, protože jsme s jejich krví počítali,“ vysvětlila Zdráhalová s tím, že i nadále bude oddělení rádo, pokud se dárci k odběrům přihlásí a přijdou pomoci.

Zájemci, kteří chtějí Kroměřížské nemocnici s nedostatkem krve pomoci, se mohou telefonicky objednat na telefonním čísle 573 322 417, odběry probíhají na základě objednávky každé úterý a středu.