Program nazvaný Andělské adventní tvoření je určen dětem i dospělým. „V této tvořivé dílně si zájemci vyrobí nejen svého vlastního anděla, ale i další adventní a zimní dekorace," uvedla lektorka muzea Kateřina Mozgová.

V ceně andělského tvoření, které činí 50 korun, je i návštěva výstavy Mák.

Muzeum Kroměřížska prosí zájemce, aby se objednali na tel. 731 215 678 nebo e-mailu edukace@muzeum-km.cz

Další akcí, kterou muzeum připravuje je workshop Muzejní koledování, který je také vhodný pro rodiny s dětmi. Workshop se bude konat 13. prosince.

Muzeum Kroměřížska získalo do svých sbírek triptych Grál kroměřížského výtvarníka Václava Vaculoviče. K vidění bude v Muzeu až do konce příštího roku.
Muzeum Kroměřížska získalo do sbírek Grál výtvarníka Václava Vaculoviče

„Návštěvníci se dozvědí více o historii vzniku a zpěvu koled. Uslyší známé i méně známé hudební nástroje a ukázky nejen hanáckých koled. Součástí workshopu je výroba vánočních dekorací,“ řekla lektorka muzea Ludmila Žákovská

Vánoční atmosféru pak návštěvníkům muzea nejen během adventu dotvoří Bařinkův mechanický betlém. Jako každý rok i letos jej mohou lidé obdivovat v podloubí muzea. Jeho mechanismus je v provozu denně od 25. listopadu 2021 a to vždy v čase od 9 do 12 a od 13 do 21 hodin.

Betlém byl vyroben roku 1959 a byl původně instalován v kostele sv. Kateřiny v Prusinovicích. Autorem je J. Bařinka a F. Tvrdoň. Celkem 3,5 metrů dlouhá a 1,5 metru vysoká konstrukce vyobrazuje betlémské město, okolní krajinu a jeskyni, nechybí ani modrá nebesa.

Zařízení uvádí do pohybu některé postavy, větrný a vodní mlýn. Součástí betlému je celkem 40 figurek. V pravidelných intervalech opakuje asi šestiminutový denní a noční cyklus.