„Město tak koná na základě usnesení vlády České republiky a opatření vydaného hejtmanem Zlínského kraje,“ vysvětila místostarostka Daniela Hebnarová. Škola má pro děti ve věku do deseti let vyčleněno šedesát míst. Pokud by tato kapacita nestačila, dalších šedesát míst je připraveno v ZŠ Zachar.

Zatím se na Oskol nahlásily asi dvě desítky dětí zmíněných zaměstnanců, žáků třetích, čtvrtých a pátých tříd. „Byla jim zajištěna distanční výuka, kterou pro ně připravily jejich domovské základní školy. ZŠ Oskol totiž rozhodnutím hejtmana kraje navštěvují děti záchranářů a dalších zmíněných profesí s trvalým bydlištěm v celém obvodu obce s rozšířenou působností Kroměříž,“ dodal vedoucí radničního odboru školství, mládeže a sportu Jiří Pánek. Škola je otevřena každý den do 16:30.

Rodiče, kteří pracují v uvedených profesích, se s žádostí o umístění svého dítěte do ZŠ Oskol mohou obracet přímo na ředitelku Hanu Ginterovou, a to telefonicky na čísle 573 331 199 nebo e-mailem na adresu reditel@zsoskol.cz. Pokud by kapacita ZŠ Oskol byla naplněna, lidé mohou kontaktovat ředitelku ZŠ Zachar Petru Fečkovou (telefonicky na 573 503 252 nebo e-mailem na reditelka@zszachar.cz). K přihlášce dítěte budou potřebovat potvrzení zaměstnavatele. (hed)