„S kolegy ve vedení města navrhujeme zastupitelům schválení částky tři miliony korun, kterou chceme podpořit podnikatele působící v Kroměříži, jichž se dotkla opatření přijatá kvůli šíření pandemie koronaviru,“ uvedl starosta Jaroslav Němec.

A to výlučně podnikatelům s provozovnou na území města Kroměříže a těm jejichž celkový obrat za minulé účetní období nepřekročil pět milionů korun. Více podrobností město zatím nezveřejnilo.

Takzvaný Program peněžité pomoci podnikatelům v Kroměříži bude projednávat zastupitelstvo na svém zasedání 16. dubna. To se tentokrát uskuteční prostřednictvím videokonference.

„Kroměřížská radnice už dříve rozhodla o odložení splátek nájemného podnikatelům, kteří působí v městských prostorách a jejichž činnost byla přímo dotčena omezením provozu v souvislosti s opatřeními státu proti šíření nákazy koronavirem,“ zopakoval radniční mluvčí Jan Vondrášek.

Odložení platby nájemného bude trvat do doby ukončení nouzového stavu.