Dalším motivem byla také snaha o jednotné vystupování v rámci zdravotnických zařízení pod hlavičkou Zlínského kraje.

Podoba nového loga vznikla jako zaměstnanecké dílo.

„Základem je symbol čtyř čtverců, které dohromady spojuje bílý nemocniční kříž. Obsahem vizuálního sdělení je idea propojení Kroměřížské nemocnice a Zlínského kraje jako jejího zakladatele, přičemž společnou myšlenkou a úsilím je pomoc pacientům, záchrana jejich života a zdraví,“ vysvětlil autor loga Dalibor Peřina.

Mírně zaoblené rohy čtverců mají podle něj navozovat pocit bezpečí a odkazovat na vstřícnost při poskytování zdravotní péče. „Žlutá barva je zvolena podle barevného provedení současného loga města Kroměříže, stejně tak lze ale nalézt žluté prvky v městském znaku. Je to opět odkaz na sounáležitost nemocnice s městem a regionem,“ doplnil Peřina. (jab)