„S ohledem na aktuální situaci, jakož i z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví pacientů, bude návštěva umožněna pouze v rozsahu jedné osoby u pacienta na dobu maximálně 15 minut,“ řekla Veronika Slaměnová.

Povinností bude nasazený respirátor minimálně třídy FFP 2, negativní test na přítomnost koronaviru – ne starší 48 hodin.

„Povinnost testování se nebude vztahovat na ty, kteří za sebou mají obě dávky očkování s tím, že od aplikace druhé dávky uplynulo alespoň 14 dní a prokáží se příslušným certifikátem vystaveným Ministerstvem zdravotnictví. Očkovaná osoba samozřejmě nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění,“ uvedla Lenka Mergenthalová, předseda představenstva Kroměřížské nemocnice.

Na návštěvu může přijít také osoba, která prodělala onemocnění covid-19 a od potvrzujícího laboratorního testu neuběhlo více než 90 dnů.

Návštěvy samozřejmě nejsou povoleny na covidových odděleních, případně u těch, kteří jeví známky možného nakažení a jsou tudíž v karanténě.

„Výjimkou jsou návštěvy u pacientů v terminálním stádiu za dodržení přísných hygienických podmínek po domluvě s ošetřujícím lékařem,“ doplnila Slaměnová.