Pořízení nových přístrojů znamená pro nemocnici rozsáhlou modernizaci rentgenologického vybavení.

„Vše je plně digitalizováno, takže není nutné snímky vyvolávat ve čtečkách. Pořízené snímky putují rovnou do úložiště, což zajistí rychlejší provoz a pružnější spolupráci nejen v rámci jednotlivých oddělení, ale i případně mezi nemocnicemi. Navíc je při jejich používání významně snížena dávka rentgenového záření až na samotné minimum,“ uvedla náměstkyně pro zdravotnické technologie a inovace Eva Prášilová.

„Předností stacionárních skiagrafů je pak například to, že jsou vybaveny takzvanou autopozicí, tedy není nutné jejich ruční směrování na snímkovanou část těla pacienta, pouze malá korekce. Dále jsou přístroje vybaveny autotrackingem a stitchingem, což například umožňuje snímkování dlouhých kostí v rámci jednoho snímku,“ vysvětlila mluvčí nemocnice Veronika Slaměnová.

Součástí přístroje jsou nově také dvousloupové stoly, což usnadňuje manipulaci s imobilními pacienty. Nosnost stolů je až 230 kilogramů.

„Modernizovaný pojízdný rentgen nahradí stávající přístroj a bude využíván na odděleních s ležícími či imobilními pacienty, které je obtížné přepravit ke snímkování na stacionárním skiagrafu. C-rameno je zase využíváno na operačních sálech,“ uzavřela mluvčí.