Uskutečnit se má ve čtvrtek 11. října v prostorách místního Domu kultury. Výsledkem by kromě přiblížení dosavadních zkušeností a možností v této oblasti měla být hlavně dohoda obcí z Mikroregionu Kroměřížsko na spolupráci.

Konference se zúčastní řada odborníků a také představitelé ministerstva sociálních věcí. Podle projektové manažerky kroměřížské radnice Libuše Spáčilové jde především o zapojení města a okolních obcí do společného plánování.

„Sídla poskytují nejrůznější sociální služby, přičemž tato činnost by měla být efektivní, hospodárná a účelně zaměřená na skutečné potřeby uživatelů,“ vysvětlila organizátorka Spáčilová. Do rozhodování má být zapojena také veřejnost, poskytovatelé i uživatelé sociálních služeb.
Při akci se bude konat i výstava kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené.

„Jejím cílem je názorně předložit zdravotně postiženým sortiment vyráběných pomůcek, výrobky jim přiblížit a vůbec je seznámit s novinkami v této oblasti,“ vysvětlil Antonín Chalupník ze sociálního odboru kroměřížské radnice.