Kromě obnovy samotného sadu záměr zahrnuje také doplnění stávajícího stromořadí podél komunikace. „Zajistí to zvýšení biodiverzity v řešené oblasti,“ uvedla vedoucí odboru regionálního rozvoje Simona Prečanová.

Celkové náklady na obnovu zeleně ve zmíněné lokalitě se pohybují odhadem kolem 340 tisíc korun, z toho 80 procent by město mohlo získat jako dotaci z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Kůň v Lutopecnách na Kroměřížsku utekl v noci z ohrady. Přidružil se do stáda ve vedlejších Sobělicích.
Kůň na Kroměřížsku utekl v noci z ohrady. Připojil se ke stádu ve vedlejší vsi

Město plánuje obnovu zeleně i v dalších lokalitách. Nová alej stromů by měla být na podzim vysazena například v Bílanech. Celkem by ji měly tvořit asi čtyři desítky dřevin. Navrženy byly navrženy jeřáb oskeruše, jabloň domácí a slivoň švestka. „Také na tento záměr by město chtělo čerpat dotaci od ministerstva životního prostředí,“ doplnil mluvčí radnice Jan Vondrášek.