Směnu pozemků schválili na svém posledním zasedání zastupitelé. Pozemky v Lutopecké ulici jsou posledním velkým rozvojovým prostorem v majetku města.

„Nicméně za posledních dvacet let se v této lokalitě žádný záměr nerealizoval, ani není na stole. Rovněž neexistuje ani žádná dlouhodobější vize, co by zde mohlo vzniknout. Z toho důvodu se zastupitelstvo přiklonilo ke schválení této směny,“ komentoval rozhodnutí zastupitelů starosta Tomáš Opatrný.

„Je to oboustranně výhodné. Pozemky pod Bajdou i pod městskou budovou totiž potřebujeme, nehledě na to, že za jejich pronájem každoročně státu hradíme zhruba 450 tisíc korun,“ dodal starosta.

V ulicích Kroměříže už byla nainstalována letošní vánoční světelná výzdoba.
Kroměříž v předvánočním čase opět rozzáří bohatá světelná výzdoba

Město tak získá pozemky o celkové výměře 15.956 metrů čtverečních, státu naoapk převede pozemky o celkové výměře cca 15 tisíc metrů čtverečních. Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje v žádosti o směnu uvedl, že výstavba nové centrální hasičské stanice v Kroměříži je pro něj do budoucna nezbytná a bude pro město i pro jeho občany velkým přínosem z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany před požáry a jinými mimořádnými událostmi.

Získání pozemků pod budovou úřadu, zmíněného parkoviště a pozemků na koupališti má zase strategický význam pro město.

„O pozemky na Bajdě jsme stát žádali již dříve. Naším záměrem bylo areál scelit a v budoucnu ho zvelebit tak, aby na Bajdu Kroměřížané opět rádi chodili. Nyní, když pozemky budou patřit městu, se nám otevírají možnosti k vylepšení koupaliště. Rádi bychom na něj například doplnili atrakce pro děti,“ prozradil starosta Opatrný.

Bytové domy Velehradská v Kroměříži.
Z Lutopecen až do RAF. Teď se jméno gen. Šišky usídlí v názvu ulice v Kroměříži

Pozemky v areálu koupaliště Bajda byly v minulosti zatíženy církevními restitucemi. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) čelil žalobě na určení vlastnictví ze strany Arcibiskupství olomouckého. Soud však na jaře roku 2021 rozhodl o tom, že pozemky zůstaly ve vlastnictví České republiky. Město následně požádalo ÚZSVM o úplatný převod těchto pozemků.

„O převod zdarma žádat nechtělo, neboť by bylo v takovém případě omezeno v možnostech, jak s pozemky nakládat, což by mohlo komplikovat žádosti o dotace a znemožnilo by to vybírání vstupného na koupaliště,“ vysvětlil mluvčí radnice Jan Vondrášek.