Dlouholetou stálou expozici Člověk a příroda v Muzeu Kroměřížska vystřídala expozice Kroměříž v soukolí dějin 1848 – 1948.

VÁLEČNÁ MOUKA

Výstava je přehlídkou unikátů, které doposud zůstávaly skryté v depozitářích.

„Návštěvníci uvidí například poslední lampu na řepkový olej, prýmky císaře Františka Josefa I., skleněnou tubičku se vzorkem kukuřičné válečné mouky z roku 1916 – označenou jako „vzorek od Klimšů“.

Úžasné jsou vojenské deníky. Jsou to věci, které dokreslují dobu. Proto jsem použila také mnoho fotografií,“ vyjmenovává exponáty Markéta Mercová z Muzea Kroměřížska, kurátorka výstavy. Mercová dále poukazuje na proutěný morkovický koš pumák – určený na střelivo.

Jedinečné jsou bezesporu i nejstarší dochované psí známky.

„Kroměříž byla druhým městem, hned po Vídni, v Rakousku – Uhersku, kde se zavedly psí známky. Ta, kterou máme v expozici, pochází z roku 1885. Jen si vezměte, že pejsek s touto známkou se procházel ve stejné době, po stejném náměstí jako císař František Josef I. s císařovnou Sissi,“ upozorňuje Markéta Mercová.

PALACKÝ, TYL I RIEGER

Právě městské dějiny období 1848 – 1948 doposud nejsou, podle Mercové, zpracované. Přitom se jedná o velmi bouřlivou dobu.

„Vyloženě se to časové rozpětí nabízelo. Rok 1848 je pro Kroměříž významný tím, že se u nás uskutečnil Ústavodárný říšský sněm (též Kroměřížský sněm, pozn. redakce). Vznikal zde návrh ústavy. Kroměříž se dostala do středu dění celého Rakouska – Uherska. Po Kroměříži se pohybovaly osobnosti jako František Palacký, Josef Kajetán Tyl, František Ladislav Rieger a další,“ popisuje Mercová.

„Stejně se nabízel také rok 1948. Kroměříž se tehdy dostala do středu dění širokého okolí znovu. Tehdejší Výstava českého národního života – odkazovala právě na rok 1848. Účastnili se jí všechna velká města na Moravě. Prezentovala se zde Olomouc, Brno. Pořádaly se koncerty, sjezdy. Kroměříž se zviditelnila i v zahraničí. Dorazilo, na tu dobu úctyhodných, 70 tisíc zahraničních návštěvníků, diplomatický sbor z Urugvaje, Holandska, Británie, Američané,“ popisuje Mercová.

LIDÉ NOSÍ NOVÉ EXPONÁTY

„Těší mě, že se zapojili třeba i studenti kroměřížského gymnázia. Ti například načetli komentáře ke krátkému filmu. Všichni, kteří s výstavou pomáhali, jsou vypsaní mezi tvůrci výstavy,“ poděkovala Markéta.

Speciálně pro potřeby výstavy vznikl také krátký film zobrazující boj o zborovický most.

První reakce na výstavu jsou veskrze kladné.

„Dokonce mi pán donesl vyhlášku z roku 1894, která se týká právě platby poplatků za psy,“ těší Markétu Mercovou zájem.

Materiálů a témat, která se na výstavu nevlezla, je několik. Jsou zastoupeny alespoň na obrazovkách. Jako třeba školství, sport, policie. Markéta Mercová však ve své práci neustává. V příštím roce by chtěla představit veřejnosti výstavu střeleckých terčů.