Deváťáci z Církevní školy v Kroměříži v přijímačkách doslova váleli. Procentuální úspěšnost u testu z českého jazyka měli druhou nejlepší na Kroměřížsku. A nezaostávají ani v matematice, kde byli pátí nejúspěšnější v okrese.

V obou případech byli zároveň nejlepší školou v Kroměříži. A to i přesto, že co do počtu žáků se řadí spíše mezi menší školy. Aktuálně ji navštěvuje 163 dětí. Do lavic posledního ročníku tam letos usedlo 22 deváťáků.

„Z výsledků našich žáků máme obrovskou radost. Těší nás také to, že jsme byli nejúspěšnější školou v Kroměříži, přestože jsme opravdu malá škola,“ neskrývá nadšení ředitelka Olga Loučková.

„Letos zakončuji své dlouholeté ředitelování a tyto výsledky osobně považuji za pomyslnou třešničku na dortu,“ dodává jedním dechem ředitelka.

Ilustrační foto.
Známe TOP 5 základek Kroměřížska, kde žáci nejlépe zvládli přijímačky na střední

Co podle ní stojí za úspěchem této malé a zároveň nenápadné školy, která sídlí ve dvou budovách v samém srdci Kroměříže? „Rozhodně nepodceňujeme náročnost testů a snažíme se děti motivovat. Velmi nám v tom pomáhají také uvědomělí rodiče, protože bez nich by to rozhodně nešlo,“ říká ředitelka.

Deník získal unikátní statistiky, které ukazují, v jakých konkrétních úlohách z českého jazyka se žákům z Církevní ZŠ u přijímaček dařilo a které jim naopak dělaly problémy.

Nejlépe si vedli ve skladbě (80 % dobře vyřešených úkolů) a v porozumění textu (70 %), naopak problémy jim dělalo tvarosloví a pravopis.

Vše je podle ní stále především o poctivé přípravě, studiu a určitém řádu.

„Chceme, aby žáci byli schopni obstát ve stávající konkurenci. Vysvětlujeme jim, že některé věci za ně nikdo neudělá. Nikdo se za ně například nenaučí slovíčka do angličtiny. Domníváme se, že určitá přísnost je také potřeba,“ vysvětluje.

„Zároveň je třeba říci, že u nás máme různé žáky. Jak ty dobré, kteří se dostanou, kam chtějí, tak i ty, kterým to třeba tolik nejde a kterým je potřeba trochu více pomoci,“ dodává ředitelka.

Samotná příprava na přijímací zkoušky není na Církevní škole v Kroměříži nikterak specifická. Kromě běžné výuky se žáci mohou v odpoledních hodinách také s pedagogy připravovat jak na testy z matematiky, tak z češtiny.

Zápisy prvňáčků. Ilustrační foto
Kroměříž připravuje zápisy dětí do základních a mateřských škol

Zdejším žákům jdou přijímačky dobře i v nižších ročnících. „Naši žáci jsou velmi dobří také v přijímacích testech na víceletá gymnázia, řada jich tak odchází už po sedmé třídě,“ prozrazuje Olga Loučková. „Považuji to za výsledek toho, že se snažíme s dětmi pracovat dlouhodobě, nejen v deváté třídě,“ říká.

Ačkoli se na první pohled v tomto ohledu může jednat o příjemné starosti, nemusí to být vždy pravdou. „V každém ročníku máme jednu třídu po zhruba dvaceti žácích. Když nám ale potom na víceletá gymnázia odejde najednou například sedm dětí, tak to tu třídu v podstatě rozloží,“ vysvětluje ředitelka.

Kroměřížská radnice
Vedení Kroměříže prodloužilo funkční období ředitelkám některých škol

Úspěch deváťáků však vzbudil zájem mezi rodiči. O nastávající prvňáčky by tak nemusela být na církevní škole nouze. „Už se nám ozvalo několik rodičů, jejichž děti půjdou příští rok do první třídy,“ prozrazuje Olga Loučková.

V čem je studium na církevní škole specifické? Kromě hodin náboženství se například všichni žáci každé úterý ráno sejdou na společné mši v kostele.

Ředitelka Církevní základní školy v Kroměříži Olga Loučková.Ředitelka Církevní základní školy v Kroměříži Olga Loučková.Zdroj: Deník/Dominik Pohludka„Jsme však škola, která je otevřená úplně všem, tedy i nevěřícím. Rozhodně u nás na víru nikoho nepřesvědčujeme,“ připomíná ředitelka.

„S výukou se snažíme zkoordinovat také výchovu, neboť jsme založeni na nějakých hodnotách a snažíme se to dělat poctivě,“ dodává.

Ale zpět k deváťákům. Jak se jim tedy letos dařilo u přijímacích testů? Deník získal unikátní statistiky, které ukazují, v jakých konkrétních úlohách z českého jazyka se žákům z Církevní ZŠ u přijímaček dařilo a které jim naopak dělaly problémy. Nejlépe si vedli ve skladbě (80 % dobře vyřešených úkolů) a v porozumění textu (70 %), naopak problémy jim dělalo tvarosloví a pravopis.

Co jde a nejde žákům Církevní základní školy v Kroměříži u přijímaček z českého jazyka?

Kategorie otázek dobře vyřešených úkolů (v procentech)

Český pravopis: 53,55 %
Komunikace a sloh: 64,14 %
Porozumění textu: 65,56 %
Skladba: 79,80 %
Tvarosloví: 46,21 %
Tvorba slov a slovní zásoba: 58,91 %

Co znamenají čísla u témat? Jde o procento dobře vyřešených konkrétních úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky dané školy při přijímacím řízení na čtyřleté obory na středních školách.

Poznámka: Každému příkladu nebo otázce autor testů přiřadil oblasti, v kterých musí mít žák znalosti, aby mohl daný příklad/úkol/otázku vyřešit či odpovědět. Například k vyřešení příkladů v matematice je často třeba mít znalosti z více oblastí.

Zdroj: prijimacky.ai a Cermat