„Jsem rád, že jsme se konečně posunuli, že můžeme návrhy územního plánu ukázat veřejnosti a rozhodnout o tom, kdo bude nový územní plán zpracovávat,“ poznamenal kroměřížský starosta Jaroslav Němec.

Zastupitelstvo schválilo pořízení nového územního plánu už v březnu 2011. „V minulém volebním období se však už nic dalšího neudělalo,“ připomněl místostarosta Pavel Motyčka.

Stávající koalice pak schválila zadání územního plánu v září 2015, radní v únoru roku následujícího schválili veřejnou zakázku na realizaci, už v dubnu ji ale museli zrušit, protože žádná nabídka nevyhověla požadavkům.

Rada tak v červenci 2016 vyhlásila novou soutěž o návrh územního plánu a v prosinci porota anonymně určila pořadí tří soutěžících, které poté schválili radní. Prvním dvěma soutěžícím byla udělena cena, třetímu odměna.

O zakázce město chtělo jednat s oceněnými účastníky soutěže, jedna ze společností však podala proti rozhodnutí námitku a poté i podnět na zahájení správního řízení k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Na základě jeho rozhodnutí pak město své rozhodnutí zrušilo, nicméně loni v červenci radní schválili stejné pořadí soutěžících jako předtím.

Po dalších sporech nakonec ÚOHS správní řízení zastavil a zrušil i předběžné opatření, které městu zakazovalo činit jakékoliv kroky ve veřejné soutěži o návrh územního plánu. Radnice tak nyní může ve veřejné soutěži pokračovat.

„Budeme jednat s účastníky soutěže, kteří skončili na prvním a druhém místě, a vyzveme je, aby podali cenovou nabídku a případně doložili další podklady požadované v rámci jednacího řízení bez uveřejnění,“ uvedl mluvčí radnice Jan Vondrášek.

Následně městská rada rozhodne o tom, který z uchazečů nový územní plán skutečně zpracuje. Město ho totiž podle novely stavebního zákona musí mít nejpozději do 1. ledna 2023.

Zahrne do něj i požadavky občanů a firem na změnu územního plánu, kterých radnice eviduje zhruba devadesát.

CO JE ÚZEMNÍ PLÁN?
Základní koncepční dokument města, který mimo jiné říká, kde se smí stavět, případně co a za jakých podmínek, kde třeba lze stavět byty a kde průmyslové objekty. Stanovuje ale například i podmínky pro už postavené stavby a navrhuje v krajině místa pro ochranu rostlin a živočichů.