„Úspěchu v této soutěži si velmi vážím. Je to ocenění pro všechny majitele památek v Kroměříži, kteří o ně pečují a kteří na jejich zvelebování vynakládají nemalé prostředky,“ uvedla místostarostka Daniela Hebnarová.

Kroměřížská radnice loni v rozpočtu na obnovu kulturních památek vyčlenila přes 23 milionů korun. „Spolu s finančními prostředky jiných vlastníků tak bylo v minulém roce na obnovu památek v Kroměříži celkově vynaloženo zhruba 87 milionů korun,“ řekla Jana Gregorová z odboru regionálního rozvoje.

„Loni tak například dělníci a restaurátoři pracovali na obnově Arcibiskupského zámku a Podzámecké zahrady, sloupu se sochou Panny Marie na Velkém náměstí, sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice na Riegrově náměstí, na sanaci zdiva historické budovy radnice, sanaci suterénu kanovnických domů v Jánské ulici, na odvodnění střešních svodů kina Nadsklepí nebo na restaurování vitrážového okna v kostele sv. Mořice,“ poznamenal mluvčí radnice Jan Vondrášek.

Vyhlašovateli soutěže Historické město roku jsou ministerstvo kultury, ministerstvo pro místní rozvoj a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Soutěž se koná od roku 1995, jde o ocenění za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ).

„Kroměříž již jednou celostátní kolo soutěže ovládla, stalo se tak v roce 1998,“ připomněl Vondrášek.

Vítěz krajského kola získává od ministerstva kultury mimořádný finanční příspěvek 100 tisíc korun, který lze použít výhradně na obnovu kulturních památek na území příslušné MPR či MPZ.

Kritéria hodnocení se zaměřují nejen na péči o kulturní památky v jednotlivých městských památkových zónách a rezervacích, ale i na péči o ostatní objekty na území památkově chráněných oblastí.

„Roli hraje i celkový přístup města k veřejnému prostoru, stav životního prostředí ve městě a celková péče o obyvatele a návštěvníky města, zda jsou například památky návštěvníkům zpřístupňovány, jakou formou jsou tyto památky a celkově památkově chráněné oblasti ve městech prezentovány,“ uzavřel mluvčí.