Kroměřížští radní si prohlédli studii a schválili zpracování projektové dokumentace budoucího areálu, která by měla být hotová do konce května.

„Naším cílem je vytvořit zajímavý a pestrý prostor se zelení pro aktivní vyžití, ale i pro odpočinek a relaxaci pro všechny věkové kategorie obyvatel Vážan, tedy od malých dětí až po seniory,“ poznamenal starosta Tomáš Opatrný.

Kroměříž plánuje postavit do tří let sportovní halu za 300 milionů.
Stavba sportovní haly v Kroměříži je o krok blíže. Město koupí potřebné pozemky

Podle studie vypracované zahradní architektkou Helenou Smrčkovou by mělo být vytvořeno hřiště přírodního charakteru.

„Protože se lokalita nachází v dobývacím prostoru zaniklé cihelny, navrhované prvky budou mít takové parametry, aby nevyžadovaly stavební povolení. Pro majitele sousedních domů bude zachován přístup k zahradám přes zatravněný pás podél východní hranice území,“ sdělil mluvčí radnice Jan Vondrášek.

Travnatá bude i většina pochozích ploch v areálu, jen v místech většího zatížení se počítá s povrchem mlatovým nebo kačírkovým, případně s povrchem z dlažby.

Jako prostorové i hlukové bariéry poslouží podél západní hranice území keře a nově vybudovaný plot na hranici pozemku. Z jihu od místní komunikace park oddělí pás volně ložených kamenů, mezi kterými budou vysazeny nízké trávy a jarní cibuloviny.

Areál bude i nadále průchozí. Letnímu přehřívání prostoru zabrání navržené stromy, které poskytnou stín pro zpříjemnění pobytu.

„Oblíbené travnaté hřiště v jižní části parku bude zachováno. Fotbalové branky zůstanou na svých místech, bude ale nutné odstranit nevyhovující povrch s příměsí stavební suti. Po jeho nahrazení zeminou bude vysazen nový sportovní trávník,“ doplnil místostarosta Karel Holík.

Vizualizace budoucí podoby Domova se zvláštním režimem Račín v Kroměříži.
V dříve problémové lokalitě Račín v Kroměříži vznikne Domov se zvláštním režimem

Hlavním místem pro setkávání bude kruhová mlatová plocha s ohništěm a s lavicemi z betonového prefabrikátu opatřenými dřevěnými sedáky.

„Na tuto centrální plochu naváže pobytová zóna s dřevěným multifunkčním sedacím prvkem, který umožní sezení v několika úrovních. Bude proto vhodný i pro venkovní výuku dětí z mateřské či základní školy,“ uvedl Jan Vondrášek.

Pro děti bude zachována většina stávajících herních prvků, ale počítá se i s rozšířením o další atrakce. Zvažuje se například malé keřové bludiště, herní domeček, houpačky nebo třeba dřevěná zvířátka na sezení.

„Už asi patnáct let se jako Vážaňáci snažíme o modernizaci tohoto zanedbaného areálu, bohužel jsme dosud naráželi na nejrůznější ‚důvody‘, proč to nejde. Nám, co jsme s myšlenkou kdysi přišli, mezitím děti odrostly, ale další prckové se mají na co těšit. Chtěli bychom tento dluh největší místní části Kroměříže konečně splatit a dotáhnout to do konce,“ dodal radní Richard Kreml, který tento projekt prosazuje od samého začátku.

Pionýrská louka v Kroměříži.
Pionýrskou louku v Kroměříži čeká proměna, vzniknou tam nová sportoviště

Volnočasový areál bude vybudován částečně i na pozemcích v sousedství, které jsou dosud za plotem ve dvoře bývalé cihelny. Tyto parcely radnice získala už v roce 2017.

„Naši předchůdci sice pozemky směnili, ale nedokázali se dohodnout na uvolnění těchto parcel s majitelem bývalé cihelny, který na nich dodnes skladuje různý materiál a parkuje vozidla. Jelikož pozemky pro volnočasový areál nutně potřebujeme, tento problém nyní aktuálně řešíme,“ uzavřel Opatrný.

MOHLO BY VÁS ZAUJMOUT: TOP 5 základek Kroměřížska, kde žáci nejlépe zvládli přijímačky na střední

Zdroj: Deník/Kateřina Součková