„Těší nás, že ukrajinští občané do našeho města zapadli bez větších problémů, že zde mnozí z nich pracují a jejich děti navštěvují školy. Pomyslnou třešničkou na dortu pak je zmíněné ocenění, kterého si vážíme,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný.

Do Kroměříže po napadení Ukrajiny Ruskem dorazilo zhruba 500 uprchlíků. Někteří našli útočiště u svých rodinných příslušníků, kteří ve městě už dříve žili a pracovali, většina však hledala azyl a nutně potřebovala pomoc.

„Radnice ve spolupráci se Zlínským krajem zajistila ubytování pro zhruba stovku osob, většinou pro ženy a děti a seniory,“ sdělil mluvčí radnice Jan Vondrášek. Město také organizovalo sbírku potravin a finanční sbírku mezi zaměstnanci úřadu, ze které bylo pořízeno vybavení do bytů.

Psí park je vítězným projektem prvního ročníku participativního rozpočtu Vaše Kroměříž.
Psí park a unimobuňky. Chystá se uskutečnění vítězných projektů Vaší Kroměříže

Podle místostarosty města Pavla Motyčky však byla nejzásadnější komunikace s uprchlíky. To se městu dařilo díky tomu, že zaměstnávalo dvě rodilé mluvčí.

„Obě ženy původem z Ukrajiny svým krajanům pomohly s orientací v novém prostředí. Zprostředkovaly jim například informace související s ubytováním, psychologickým poradenstvím, zajištěním zdravotní péče i škol pro děti, s hledáním zaměstnání i možnostmi trávení volného času,“ popsal Motyčka, který má na starost sociální oblast.

Dětská skupina - Grohova v Holešově. Vizualizace.
Dětské skupiny jako řešení nedostatku míst ve školkách v Holešově

Díky pravidelné komunikaci se v Kroměříži daří předcházet konfliktům i xenofobním náladám. „Naopak, řada uprchlíků se velmi rychle integrovala do společnosti. Pomohly k tomu i městem zajišťované kurzy češtiny,“ uvedl vedoucí radničního odboru sociálních věcí a zdravotnictví Radovan Klabal.

Díky koordinátorkám projektu, rodilým mluvčím, bylo podle něj možné rychle reagovat na potřeby ukrajinských občanů a naučit je vše potřebné. „V současné době je již většina uprchlíků, kteří v Kroměříži dosud zůstávají, soběstačná a umí si také pomoci navzájem,“ uzavřel Radovan Klabal.