„Potok plní funkci dešťové kanalizace a pro odvádění vody je nutné, aby nebylo koryto zanesené. Letos byl kvůli havarijnímu stavu koryta poškozen nový chodník a v případě neřešení tohoto problému by hrozilo poškození dalších zpevněných ploch,“ poznamenal starosta Tomáš Opatrný.

Penny Market v Albertově ulici v Kroměříži.
VIDEO: Rekonstrukce Penny Marketu na Zacharu: co se změní a kdy znovu otevře

Zmíněný chodník byl poškozený v srpnu. „Dlouhodobé deště tehdy zvedly hladinu menších vodních toků, což vedlo k poškození nového chodníku naproti Penny, kde v místě zúžení zatrubnění vyskákaly dlažební kostky. Je proto žádoucí vyčistit část zatrubněného koryta o délce asi 520 metrů, a to včetně deseti revizních šachet,“ popsal vedoucí radničního odboru investic Libor Pecháček.

Zakázku získala prostějovská firma Sezako, náklady činí zhruba 400 tisíc korun.

„V ceně je obsažena likvidace 25 tun odpadu, když jeho očekávané množství bylo stanoveno odborným odhadem,“ dodal Pecháček. Firma Sezako už před dvěma lety čistila část zatrubnění Zacharky od vtoku po šachtu u vjezdu ke sběrnému dvoru. „Jednalo se o úsek dlouhý 55 metrů,“ připomněl mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.

Vodovody a kanalizace Kroměříž.
Vodaři chystají v Kroměříži stavbu chybějící kanalizace v Chropyňské ulici

Zatrubněné koryto potoka Zacharka začíná mřížovou dešťovou vpustí z otevřeného vodního toku do betonového zatrubnění u bytového domu číslo popisné 4487.

Pokračuje dále směrem ke sběrnému dvoru v pásu zeleně, kolem obchodního domu Penny v nově vybudovaném chodníku ke křižovatce ulic Nitranská a Albertova a následně se betonové zatrubnění stáčí ke kruhovému objezdu u nákupního centra Tesco.

Odtud vede k výstavišti a pod garážemi u bývalého supermarketu Billa se vlévá zpět do otevřeného potoka Zacharka.