Smyslem participativního rozpočtu je snaha vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí.

„Participativní rozpočet nabízí prostor pro kreativitu a nápady občanů. Zároveň je to i příležitost pro konstruktivní komunikaci. Důležitou součástí participativního rozpočtu totiž jsou veřejná setkání a debaty a návrzích. Těším se na to, že poznám nové lidi, kteří mají chuť a energii pracovat na vylepšení Vaší Kroměříže, jak jsme participativní rozpočet města nazvali,“ dodal Opatrný.

Vážná nehoda dvou osobních aut uzavřela v pondělí dopoledne silnici mezi Hulínem a Holešovem na Kroměřížsku.
Jeden mrtvý a čtyři zranění včetně dětí po nehodě mezi Hulínem a Holešovem

Lidé mohou podávat návrhy společensky prospěšných projektů, které celkově zlepší kvalitu života v Kroměříži a místních částech a které podpoří zapojování místních komunit.

„Navrhované projekty by měly mít minimální hodnotu 50 tisíc korun a maximální hodnotu 500 tisíc korun. V rozpočtu města budou příští rok na jejich realizaci vyčleněny dva miliony korun,“ poznamenal místostarosta Karel Holík.

Maximálně tři návrhy

Návrh může podat kdokoli starší 18 let, který má vztah k městu Kroměříži (trvalé bydliště není podmínkou). Maximálně však může každý podat tři návrhy, které musí být realizovatelné na území Kroměříže a jejích místních částí a současně na pozemcích ve vlastnictví města. Může se jednat o projekty vedoucí k úpravám veřejných prostor, zeleně, zřizování volnočasových areálů a prvků nebo o investiční a stavební akce ve veřejném prostoru.

Tisíce včelařů na Sv. Hostýně slavily svou jubilejní 20. národní pouť.
VIDEO: Tisíce včelařů na Svatém Hostýně slavily svou jubilejní 20. národní pouť

„Občané mohou navrhnout například instalaci mobiliáře, vybudování hřiště, naučné stezky, umístění laviček, košů, stojanů na kola, venkovní trampolíny, turistická odpočívadla, pítka, instalaci herních prvků, úpravu kontejnerových stání, autobusové zastávky, komunitní zahrady, ekocentra nebo Re-Use centra. Podporovány naopak nebudou projekty na opravu chodníků a komunikací či projekty, které by vyžadovaly změnu územního plánu,“ popsala Michaela Jiříková, koordinátorka projektu Zdravé město, která má participativní rozpočet na starost.

Hlasování a následně schválení radními

Návrhy lze podávat od 1. června do 31. července. „Podané návrhy budou poté vyhodnoceny a projekty, které splní formální náležitosti a projdou věcným hodnocením, budou představeny a prezentovány veřejnosti, která o nich bude následně hlasovat,“ uvedl mluvčí radnice Jan Vondrášek.

Přestavba domu v Havlíčkově ulici na byty jde do finále.
Kroměříž od léta zvýší nájmy v městských bytech. Rozdělí se do tří kategorií

„První kolo hlasování se uskuteční na veřejné prezentaci projektů v říjnu letošního roku, druhé kolo bude elektronické prostřednictvím aplikace Mobilní Rozhlas s termínem říjen a listopad 2023. Vítězné návrhy bude poté schvalovat Rada města, přičemž celková částka nesmí překročit dva miliony korun. Realizace projektů je plánována na rok 2024,“ uzavřela Jiříková.