„Platby pro aktuální školní rok 2023/2024 zůstávají ve stejné výši, jak byly dříve stanoveny řediteli školy. Změny se dotknou až školního roku 2024/2025, k navýšení částky tedy dojde od 1. září 2024,“ řekl místostarosta Karel Holík.

Maximální výše měsíční platby za školky, družiny a školní kluby vycházejí nově z minimální mzdy dané nařízením vlády, a ne z nákladů na provoz zařízení, jak tomu bylo doposud.

„V případě škol zřizovaných městem Kroměříží však výše úplaty zdaleka možného maxima nedosahují,“ doplnil Holík.

Mobilní kluziště na Hanáckém náměstí v Kroměříži
Kluziště v Kroměříži během zimy navštívilo přes sedm tisíc bruslařů

Rodiče dětí navštěvujících mateřské školy města zaplatí od 1. září 2024 měsíčně 600 korun za zapsané dítě, tedy o 150 korun více než v předchozím období, přičemž maximální výše úplaty vycházející z minimální mzdy může být až 1512 Kč.

„Za děti navštěvující školní družinu zaplatí rodiče 300 korun měsíčně, o stokorunu více než doposud, ale maximum je stanoveno na 756 Kč. A za dítě zapsané ve školním klubu v zařízeních zřizovaných městem bude potřeba zaplatit 150 korun, zatímco doposud se platby v jednotlivých kroměřížských školách lišily a byly ve výši 80 až 200 korun, daná maximální výše platby je rovněž 756 korun,“ vyjmenovala Šárka Kučerová z kroměřížské radnice.