„Cílem je připomenout významný historický předěl a zároveň sté výročí nového politického a kulturního uspořádání prostoru po zániku Rakouska-Uherska,“ podotkl starosta Jaroslav Němec.

Projekt zahrnuje výstavu Rozlomená doba 1908 – 1928 v Muzeu umění Olomouc, mezinárodní setkání zástupců politického, kulturního a vědeckého života 19. a 20. září v Kroměříži a Olomouci, mezinárodní vědeckou konferenci konanou na Arcibiskupském zámku v Kroměříži 19. až 21. září 2018, výstavu Kořeny parlamentarismu v Evropě – 170 let ústavodárného říšského sněmu, která se uskuteční také na zámku v Kroměříži, a doprovodný program a edukační aktivity v Kroměříži.

„Zastupitelé města už schválili memorandum o spolupráci s Muzeem umění Olomouc a Národním památkovým ústavem,“ dodal mluvčí radnice Jan Vondrášek.