„Je to pohled do budoucnosti, ale jednoho dne se Kroměříž stane součástí vodní cesty,“ plánuje místostarosta města Marek Šindler. Představitelé ŘVC při své nedávné návštěvě v Kroměříži konstatovali, že přístaviště na Moravě v Kroměříži s kapacitou čtyři až šest plavidel by mohlo být dokončeno v roce 2020.

Větší rekreační přístav, kde by mohlo kotvit až 120 plavidel, by pak ve městě mohl být uveden do provozu v roce 2026. „Veškeré finanční náklady na tyto stavby ponese ŘVC,“ dodal Marek Šindler.

Město by podle memoranda mělo zajistit sociální zázemí přístaviště a u přístavu přístupové komunikace, přípojky inženýrských sítí, parkoviště, sadové úpravy, sociální zázemí a zázemí rozvoje cestovního ruchu.

„ŘVC zpracuje marketingovou analýzu, která stanoví turistický potenciál přístavu, a také studii možného umístění přístavu,“ podotkl mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.

Podle ředitele Lubomíra Fojtů je prodloužení Baťova kanálu, který navštíví kolem 90 tisíc lidí ročně, pro ŘVC strategické. Kapacita vodní cesty se totiž blíží maximu a bez jejího rozšíření na sever do Kroměříže a na jih do Hodonína nebude moci uspokojit vzrůstající zájem turistů.

Prodloužení vodní cesty do Kroměříže závisí na stavbě plavební komory v Bělově s náklady kolem 300 milionů korun. Plánována je na léta 2019 až 2021, kdy by nová plavební komora mohla být uvedena do provozu.

V té době by v Kroměříži už mohlo být dokončeno přístaviště u Erbenova nábřeží. Jeho umístění by mělo být jasné, místo, kde bude stát rekreační přístav, bude ale ještě předmětem diskuze. Hovoří se o lokalitě na severu Kroměříže, další variantou je umístění přístavu u letiště.

„V přístavu by měly být i servisní služby a další zázemí. Náklady na stavbu jsou odhadovány na 150 až 200 milionů korun,“ uzavřel mluvčí radnice.