„Plníme tak významnou položku v programovém prohlášení koalice. V současné náročné ekonomické situace se snažíme obyvatelům města pomoci,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný.

Městská kasa kvůli osvobození nejmenších dětí od poplatku přijde odhadem zhruba o 600 tisíc korun.

„Není to nic, s čím bychom si v rozpočtu města neporadili. Rodiny s malými dětmi patří v době drahých energií a zdražování životních potřeb vůbec mezi nejohroženější skupiny obyvatel. Podpora rodin je prioritou vedení města, čehož výsledkem je i tato schválená vyhláška,“ doplnil místostarosta Pavel Motyčka.

Sazba poplatku se v příštím roce nemění, nadále činí 492 korun.

„Slibovali jsme, že poplatky pro občany Kroměříže navyšovat nebudeme. Je ale důležité, abychom v maximální míře přistupovali zodpovědně ke třídění odpadu a snižovali tak množství komunálního odpadu, jehož likvidace stojí město nejvíce peněz,“ řekl místostarosta Karel Holík. Kroměříž má v rozpočtu na odpadové hospodářství vyčleněnou částku 52,87 milionu korun. Sběr a svoz komunálního odpadu ve městě a místních částech z toho přijde na více než 22 milionů korun.

Vyhláška počítá i s výjimkami

„Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství platí fyzická osoba přihlášená ve městě k trvalému pobytu, nebo v případě cizinců jde o občany, kteří v Kroměříži pobyt podle zákona ohlásili,“ uvedl mluvčí radnice Jan Vondrášek s tím, že poplatek jsou povinni hradit i vlastníci nemovitostí, tedy bytů, domů nebo staveb určených pro rodinnou rekreaci.

Vyhláška počítá s osvobozením od poplatku například pro občany, kteří jsou sice ve městě k trvalému pobytu přihlášeni, ale během roku se nepřetržitě déle než tři měsíce zdržují v zahraničí, nebo pro obyvatele domova pro osoby se zdravotním postižením či domova pro seniory.

„Poplatek snížený o 120 korun pak platí lidé starší 70 let, děti od sedmi do 18 let a studenti starší 18 let, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání, nejdéle do 26 let věku,“ doplnil mluvčí.