„Objednali jsme proto dalších 4500 respirátorů a se zbytkem z dneška budeme v rozdávání pokračovat," uvedl v pondělí odpoledne starosta města Jaroslav Němec. V úterý si balíček s pěti respirátory mohli vyzvednout ještě občané starší sedmdesáti let, kteří nepřišli během pondělí. "V pátek se pak dostane i na seniory narozené v letech 1952 až 1956,“ řekl Jaroslav Němec.

První lidé přišli v pondělí na Velké náměstí už asi půl hodiny před tím, než se stánek s respirátory otevřel. Fronta se pomalu protahovala a v jednu dobu dokonce sahala až k Vodní ulici. „Odpoledne byl už zájem menší. Jsem rád, že jsme mohli nejstarším občanům města situaci ulehčit a alespoň takto symbolicky jim pomoci při zvládání pandemie koronaviru,“ doplnil Němec.

Respirátory pro občany ročník narození 1951 a starší s trvalým pobytem v Kroměříži se vydávaly ještě v úterý 16. března od 10 do 16 hodin opět na Velkém náměstí ve stánku před budovou radnice, který je na místě, kde každoročně stává vánoční strom. Svůj věk i trvalé bydliště lidé prokazovali předložením občanského průkazu.

Občané s trvalým pobytem v Kroměříži, kteří se narodili v letech 1952 až 1956, si pro respirátory budou moci přijít v pátek 19. března. Vydávat se bude na stejném místě od 10 do 15 hodin, nebo do vyčerpání zásob.

Lidé musí respirátory povinně nosit prakticky ve všech vnitřních prostorách, s výjimkou svého obydlí. I při pohybu venku v zastavěném území obce či na jiných venkovních veřejně přístupných místech, kde se setkávají lidé z různých domácností na vzdálenost kratší než dva metry, musejí mít nasazený respirátor nebo alespoň zdravotnickou roušku.

Kroměřížská radnice rozdáváním respirátorů mezi seniory navazuje na svou loňskou aktivitu, kdy po vypuknutí pandemie koronaviru úřednice a učitelky městem zřizovaných škol ušily více než 15 tisíc roušek. V době, kdy se v České republice nedostávalo ochranných pomůcek, jimi město vybavilo zdarma složky integrovaného záchranného systému, nemocnici, psychiatrickou nemocnici a léčebnu dlouhodobě nemocných. Dodalo je i sociálním službám, lékařům, řidičům MHD a zaměstnancům radnice i městem zřizovaných organizací. Několik tisíc roušek radnice v neposlední řadě rozdala také obyvatelům Kroměříže.