Pylony byly zhotoveny neznámým kameníkem v barokní podobě v letech 1680 až 1681.

„Jedná se o kulturní památky, na kterých se již projevil zub času a které je potřeba restaurovat a uchovat pro další generace,“ vysvětlil důvody odborného zásahu místostarosta Kroměříže Karel Holík.

Vizualizace podoby památníku biskupa Karla z Lichtensteinu – Castelcorna.
Kroměříž řeší, kam umístí památník biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna

Původně byly pylony součástí výzdoby Podzámecké zahrady. „Ze šesti původních dva dodnes zůstaly v Podzámecké zahradě. Tři další jsou rozmístěné ve výše zmíněných ulicích. Šestý pylon se bohužel nedochoval,“ poznamenal Petr Sedláček ze společnosti Kroměřížské technické služby (KTS), která má péči o tyto památky na starost.

Loňská obnova pylonu v ulici Vejvanovského přišla zhruba na 215 tisíc korun.

Město obnovuje pylony, monumenty, které dříve označovaly hranice Kroměříže; únor 2024Kroměříž obnovuje pylony, které dříve označovaly hranice města.Zdroj: Město Kroměříž„Město na ni získalo dotaci 92 tisíc korun od ministerstva kultury z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností,“ připomněl mluvčí radnice Jan Vondrášek.

O celkovou obnovu pylonu se postarala restaurátorka Radka Levínská. Pylon, v jehož stěně je vsazena kopie znaku biskupa Stanislava Pavlovského, nebyl v dobrém stavu. Sloup měl například uražené některé rohové části.