„Chtěli bychom obyvatele Kroměříže vyzvat k vyplnění krátkého dotazníku. Dotazník je určen pro dospělé soby a středoškoláky, kteří navštěvují školy v jiném městě. Žáci a studenti kroměřížských škol vyplňují jiný dotazník na své škole,“ sdělil místostarosta Karel Holík.

Součástí dotazníku jsou otázky, jak moc lidé sportují, jaké sporty mají v oblibě nebo jak jsou spokojení s podmínkami pro sportovní a volnočasové aktivity ve městě. Lidé, kteří dotazník vyplní, mají možnost vyjádřit se i k současnému stavu podpory a rozvoje sportu.

„Výsledky šetření budou mít vliv na budoucí směřování veřejné podpory sportu, na rozvoj sportovní infrastruktury nebo na nové programy a akce pro veřejnost,“ slíbil místostarosta Holík. Dotazník mohou vyplnit i lidé, kteří se sportu sami aktivně nevěnují. Dotazník bude dostupný do 20. září na internetové adrese www.lokalsport.cz/kromeriz.