„Stav stávajících koupelen a toalet v této budově města současným standardům nevyhovuje. Jejich oprava je proto nezbytná,“ uvedl místostarosta Pavel Motyčka, který má na radnici na starost sociální služby a zdravotnictví.

„Náklady na realizaci záměru se podle studie z roku 2021 pohybovaly kolem pěti milionů korun,“ dodal mluvčí radnice Jan Vondrášek.

„V dnešních cenách to bude nepochybně více. Ale objevila se možnost čerpat pro tyto účely dotaci z evropských fondů, která by mohla pokrýt až 85 procent nákladů. Je to v souladu s politikou vedení města, které se snaží získat pro Kroměříž maximum možných dotačních prostředků. Rada proto záměr i podání žádosti o dotaci schválila,“ poznamenal starosta Tomáš Opatrný.

Stavba D49 z Hulína do Fryštáku pokračuje. Ilustrační foto.
Při stavbě D49 u Holešova přeložili dva potoky načerno, upozorňují Děti Země

Záměr zahrnuje stavební úpravu sociálního zázemí objektu ve všech nadzemních podlažích.

„Počítá se s kompletní modernizací, úpravou povrchů stěn a podlah, s novými rozvody elektřiny, topení, vody, kanalizace a s vybavením. Ve druhém nadzemním podlaží je také nově navrženo WC a sprcha pro klienty zařízení s handicapem. Klienti s omezenou pohyblivostí budou moci nově k dopravě mezi podlažími využít schodolez,“ dodala vedoucí odboru regionálního rozvoje Simona Prečanová.

Azylový dům pro muže provozuje obecně prospěšná společnost Astras. Nabízí pomoc dospělým mužům, kteří se ocitli v nepříznivé situaci spojené se ztrátou bydlení.

„Poskytuje jim přechodné ubytování v důstojném prostředí na dobu až jednoho roku, a to včetně podmínek pro osobní hygienu a přípravu stravy. Umožňuje jim také přístup k informacím a vede je k návratu do běžného života. Součástí budovy je i ambulantní sociální služba určená osobám bez přístřeší, kterou je nízkoprahové denní centrum,“ doplnil vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Radovan Klabal. Kapacita azylového domu pro muže je 45 míst.