Opatření totiž zvýhodňuje žadatele, kteří jsou mnohonásobnými dárci krve a plazmy. Ostatním uchazečům se to ale nelíbí. Tvrdí, že radnice diskriminuje ty, kteří například ze zdravotních důvodů dárci být nemohou.

„Jsem půl roku vevidenci žadatelů oměstský byt a nedávno mi přišlo oznámení ozvýhodnění dárců krve a plazmy. Velice mne to rozhněvalo, protože se kvůli astmatu a prodělané toxoplazmóze nemůžu stát dárcem,“ postěžovala si Deníku obyvatelka Kroměříže, která si kvůli svému zařazení do pořadníku nepřála být jmenována.

„Starám se sama osyna a byt bychom potřebovali. Sostatními nespokojenými lidmi jsme uvažovali, jestli by nám nepomohla petice proti tomuto usnesení,“ pokračuježena.

Jako dost nešťastný zhodnotil Deníku dodatek radních pro přidělování městských bytů vKroměříži inezávislý právník místní soukromé advokátní kanceláře.

„Takové rozhodnutí se dá považovat za diskriminující pro určitou skupinu obyvatel, kteří nikdy takovou podmínku splnit nemohou. Mimo to jde také ozměnu podmínek vprůběhu systému přidělování bytů, radnice tím porušila takzvanou zásadu legitimního očekávání,“ míní odborník.

Kroměřížská místostarostka Olga Sehnalová přiznala, že negativní reakce ze strany žadatelů oměstský byt na radnici zaznamenali.

„Samozřejmě se nejedná oupřednostnění, které by znamenalo, že ten, kdo dává krev, dostane byt první. Těch kritérií je celá řada, jedno znich je dárcovství krve během celého života,“ ujistila Sehnalová.

Dalšími zvýhodňujícími faktory, které zajišťují plusové body vpořadníku oměstské byty, jsou třeba trvalý pobyt uchazeče, délka podání žádosti nebo také typ důchodu.

„Je–li vtomto konkrétním případě matka samoživitelkou, nebude se tedy jednat ožádost odům zvláštního určení, ale oklasický městský byt. Ta bude zvýhodněná například před bezdětnými lidmi, a pak také proto, jestli by přicházela zubytování azylového typu,“ popsala Sehnalová.

Uchazečka by mohla mít plusové body také vpřípadě, jestli je minimálně dvacet let občankou Kroměříže. „Může být zvýhodněná nebo nezvýhodněná ikvůli tomu, jestli pracuje nebo ne,“ doplnila místostarostka.

Každý uchazeč obyt vmajetku Kroměříže ale může získat iminusové body do pořadníku.

„Jedná se například odlužníky sdohodou osplátkovém kalendáři. Nebo také olidi, kteří už jednou měli kdispozici městský byt,“ dodala Sehnalová. „Nedá se však říci, že žadatelé vKroměříži čekají opřidělení bytu měsíce, jsou to spíš roky,“ zhodnotila místostarostka.

Vzhledem ktomu, kolik má město bytů kdispozici, eviduje velmi mnoho žádostí.

„Poskytujeme celkem 525bytů vmajetku Kroměříže, přičemž kdnešnímu dni je na seznamu dalších 528žadatelů. Všechny městské byty jsou vsoučasnosti obsazeny. Uvolní-li se nějaký, je okamžitě obsazen dle evidence žádostí,“ informoval mluvčí radnice PavelZrna.