ŘVC plánuje vybudování nové plavební komory u jezu Bělov na Zlínsku a s tím související propojení dvou v současné době oddělených splavných úseků stávající vodní cesty do jednoho funkčního celku. Pokud se záměr podaří realizovat, Baťův kanál bude splavný až do Kroměříže.

Ve městě samotném pak ŘVC chystá stavbu přístaviště na Erbenově nábřeží a rekreačního přístavu v lokalitě u letiště nedaleko soutoku Moravy s říčkou Kotojedkou. Kotvit by v něm mělo asi 80 plavidel.

Vizualizace plánovaného přístaviště v Kroměříži.
Splavnění Baťova kanálu do Kroměříže o krok blíže. Úřad je pro, ale má podmínky

Veřejné projednání celého záměru pořádala v tomto týdnu kroměřížská radnice. Lidé především stáli o to, aby nemuseli ke svým domovům jezdit okolo celého přístavu, ale aby bylo vybudováno přemostění budoucího průplavu.

Zástupce ŘVC Martin Vavřička řekl, že investor počítá s vybudováním mostu pro vozidla a lávky pro pěší i cyklisty, nebo s vybudováním jednoho mostu, kde by ale automobilová doprava byla od chodců a cyklistů oddělena.

VIDEO: Prodloužení Baťova kanálu do Kroměříže (zdroj: ŘVC):

Zdroj: Youtube

Dalším požadavkem je, aby do projektu byla zapracována stezka pro pěší a cyklisty Kroměříž – Trávnické zahrádky, kterou připravuje město a která by měla navazovat na páteřní cyklostezku z Kvasic do Kroměříže.

MHD i do Trávnických zahrádek

Kroměřížané také stáli o to, aby do Trávnických zahrádek zajížděla MHD. „Projekt by tak měl počítat s obousměrným provozem na komunikaci vedoucí kolem přístavu,“ doplnil místostarosta Karel Holík.

Mezi požadavky nechybí ani zajištění průjezdu k Trávnickým zahrádkám po celou dobu stavby a také koordinace dopravní obslužnosti po dobu výstavby, včetně zohlednění stavu a vytíženosti komunikací, po kterých stavební stroje budou jezdit.

Vizualizace bytových domů ve Velehradské ulici v Kroměříži.
Byty, sportovní hala i přístav. TOP 5 staveb, které se otevřou na Kroměřížsku

Přítomní zástupci ŘVC neměli vůči zmíněným požadavkům výhrady. „Chtěl bych poděkovat občanům, že na setkání přišli a že jsou aktivní. Rád bych také ocenil přístup investora, který spolu s námi hledá řešení přijatelné i pro obyvatele bydlící v okolí budoucího přístavu,“ řekl starosta Tomáš Opatrný.

Možnost vyjádřit se k celé plánované stavbě měli lidí už v únoru, kdy Krajský úřad Zlínského kraje na radnici pořádal veřejné projednání, které bylo součástí procesu posouzení vlivů záměru na životní prostředí (EIA).

„Setkání si také nenechalo ujít několik desítek občanů, kteří měli připomínky týkající se zejména dopravy a životního prostředí,“ připomněl mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek. Krajský úřad později vydal souhlasné stanovisko posouzení vlivů na životní prostředí EIA, investor tak může pokračovat v přípravě staveb.

Chybí nový územní plán

ŘVC plánuje zprovoznění bělovské plavební komory i kroměřížského přístavu na květen roku 2027. Tento termín je ale předběžný. Na záměr totiž může být vydáno stavební povolení až poté, co bude v souladu s územním plánem. A to se může stát až po schválení nového územního plánu města Kroměříže, což se podle starosty Opatrného odhadem nepodaří dříve než za dva roky.