V novém výboru jsou zástupci všech politických stran zastoupených v aktuálním zastupitelstvu.

„Každá politická strana či hnutí, které jsou v zastupitelstvu zastoupené, měla možnost do výboru nominovat svého zástupce. Tvorba nového územního plánu je velmi náročná práce. Chtěli jsme, aby informace o tomto složitém procesu měla i opozice,“ popsal důvody zřízení výboru starosta Tomáš Opatrný.

Aktuálně je hotový návrh nového územního plánu a probíhá dořešení stanovisek dotčených orgánů s cílem získat nezbytné kladné stanovisko nadřízeného orgánu, Krajského úřadu Zlínského kraje, bez něhož nelze pokračovat.

V ulicích Kroměříže přibývají podzemní a polopodzemní kontejnery.
V Kroměříži se od příštího roku zvýší poplatek za svoz a likvidaci odpadu

„Je také nutné se vypořádat s více než 300 požadavky občanů a firem, z nichž některé byly do územního plánu zapracovány, jiným však vyhověno být nemůže a toto musí být náležitě odůvodněno. Následně proběhne veřejné projednání nového územního plánu, což je časově většinou podstatně náročnější, protože do toho vstupují zájmy občanů, kteří mohou podávat své námitky a připomínky.“ popsal Opatrný.

Práce navíc protahuje i novela stavebního zákona a standard jednotného digitálního zpracování územně plánovacích dokumentací.

„Změnil se totiž systém označování a názvosloví, takže je nutné všechno přepsat a překreslit tak, aby územní plán vyhovoval platné legislativě,“ dodal starosta.

Schválení územního plánu nejdříve za dva roky

Podle něho nelze schválení nového územního plánu zastupitelstvem očekávat v blízké budoucnosti.

„Přestože se v tomto volebním období odvedl na územním plánu velký kus práce, velká část je ještě před námi. Rád bych měl pro občany optimističtější výhled, ale obávám se, že dříve než za dva roky se ke schvalování územního plánu nedostaneme. Bohužel, v minulých volebních obdobích se z různých důvodů promrhalo hodně času, jinak by územní plán byl už dávno schválený,“ doplnil Opatrný.

Nový územní plán Kroměříže zpracovává sdružení architektů GGM – Ivan Gogolák, Lukáš Grasse a Petr Malý.

Ulice Velehradská v Kroměříži.
Od pondělí se uzavře část Velehradské v Kroměříži. K Lidlu musí řidiči objížďkou

„Rozhodla o tom rada města v létě roku 2018. Město však nový územní plán začalo připravovat dlouho před výběrem zmíněné trojice, zastupitelstvo schválilo jeho pořízení už v březnu 2011. Zadání územního plánu však bylo schváleno až v září 2015. V prosinci 2016 pak rada schválila pořadí tří soutěžících,“ připomněl mluvčí radnice Jan Vondrášek.

Územní plán Kroměříž.Územní plán Kroměříž.Zdroj: se svolením město Kroměříž Postupem radnice se ale po námitkách neúspěšného účastníka soutěže zabýval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jehož předseda nakonec konstatoval, že město nepochybilo.

„Zhotovitel územního plánu byl tak vybrán až ve zmíněném roce 2018,“ dodal mluvčí.

Tvorba územního plánu trvá několik let

Územní plán je nejdůležitějším nástrojem územního plánování a určuje koncepci rozvoje města. Mimo jiné říká, kde se smí stavět, případně co a za jakých podmínek, kde třeba lze stavět byty a kde průmyslové objekty.

Stanovuje ale například i podmínky pro už postavené stavby a navrhuje v krajině místa pro zeleň, pro rekreaci, pro ochranu rostlin a živočichů. Tvorba územního plánu trvá zpravidla několik let.

Odvolaný starosta Holešova Rudolf Seifert.
Vzal bývalý starosta právem odstupné? V Holešově se rozhořel spor

Územní plán je pro majitele pozemku první určující zásadou, se kterou musí uvést do souladu svůj záměr. Předchází tak například územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení.