„Podzámecká zahrada je hojně využívána obyvateli města i turisty, tudíž je příspěvek města na její údržbu na místě. Oproti minulému roku je vyšší o 250 tisíc, de facto ho navyšujeme o inflaci,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný.

Podzámecká zahrada je volně přístupná. Spolu s Arcibiskupským zámkem patří Arcibiskupství olomouckému. Obě památky jsou zapsané na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, stejně jako Květná zahrada, kterou stát církvi při církevních restitucích nevydal.

Podzámecká zahrada v Kroměříži v říjnu 2023.
Podzámecká zahrada v Kroměříži je uzavřena kvůli havárii na vodovodním řadu

Zastupitelé uvolnili peníze na zvýšení provozní bezpečnosti Podzámecké zahrady, tedy na zdravotní ořezy stromů a na odstranění nebezpečných dřevin.

„Podpořili jsme i pokračování obnovy parkového mobiliáře, tedy například opravu laviček, obnovu ornamentálních záhonů růží a letniček, revitalizaci parkové cestní sítě, pokračování oprav historického oplocení parku a také pořízení nové techniky pro údržbu areálu,“ popsal radní pro kulturu a cestovní ruch Jiří Kašík.

Lidé bez domova se v Kroměříži nejčastěji vyskytují v Podzámecké zahradě nebo jejím okolí, v centru města či u nádraží.
Ostudy Kroměříže, 3. díl: Bezdomovci v centru města i u Podzámecké zahrady

Loni radnice na obnovu a údržbu Podzámecké zahrady uvolnila dva miliony korun, v roce 2022 to bylo 1,5 milionu korun a v roce 2021 město přispělo částkou 1,15 milionu korun.

„Dotace byly také určené zejména na obnovu a zajištění bezpečného provozu Podzámecké zahrady,“ připomněl mluvčí radnice Jan Vondrášek.

Probíhá oprava chodníku na Barbořině.
Kroměříž opravuje chodník na Barbořině. Vznikne ale i celá řada nových

Kroměřížské zastupitelstvo v roce 2020 schválilo memorandum o spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým a Zlínským krajem.

„Účastníci memoranda by měli mimo jiné společně propagovat realizované projekty v cestovním ruchu, aktivně vyhledávat externí zdroje na investiční záměry, obnovu památek a jejich trvale udržitelného zpřístupnění,“ vysvětlil mluvčí.

MOHLO BY VÁS ZAUJMOUT: Floria Jaro začala, expozice z tisíců květin nadchla davy

Zdroj: Dominik Pohludka