„Minulé vedení města sice zadalo výrobu památníku, ale nebylo dořešeno jeho umístění. S původně navrženým umístěním před arcibiskupským gymnáziem nejsou v souladu památkáři Národního památkového ústavu (NPÚ), proto hledáme jiné vhodné varianty v okolí zámku,“ vysvětlil radní Jiří Kašík.

Minulé vedení města v listopadu roku 2021 schválilo smlouvu o dílo a licenční smlouvu se sochařem Ondřejem Olivou a jeho společností Artoliva v celkovém objemu zhruba 1,7 milionu korun.

Budoucí podoba volnočasového areálu ve Vážanech.
Kroměříž připravuje nový volnočasový areál vedle bývalé cihelny ve Vážanech

Mluvčí radnice Jan Ondrášek však připomněl, že zastupitelé na realizaci památníku neschválili peníze v rozpočtu na rok 2022. A nové vedení města, které vzešlo z voleb na podzim roku 2022, se se záměrem nejprve muselo seznámit.

„S ohledem na to, že město je minulým vedením radnice schválenými smlouvami vázáno, smlouvy byly dodatkovány s odkladem termínu realizace na rok 2025,“ uvedl mluvčí radnice Jan Vondrášek.

Kroměříž plánuje postavit do tří let sportovní halu za 300 milionů.
Stavba sportovní haly v Kroměříži je o krok blíže. Město koupí potřebné pozemky

Město po nástupu nového vedení také požádalo o stanovisko památkáře. A kroměřížské pracoviště Národního památkového ústavu ve svém konzultačním vyjádření z července 2023 nevyhodnotilo vizuální návrh nového památníku vypracovanou akademickým sochařem Ondřejem Olivou příliš kladně, jak připomněl radní Jiří Kašík. „Na předloženou studii by nebylo možné získat kladné stanovisko státní památkové péče,“ dodal Kašík.

V říjnu 2023 město opět jednalo s NPÚ. „Společným závěrem bylo, že pro kvalitní posouzení přesného umístění památníku by bylo vhodné zpracovat studii, respektive grafické znázornění umístění, ze kterého bude vyplývat vliv památníku na okolní prostředí, tedy na ostatní mobiliář, inženýrské sítě či na pohledy na ostatní památkově chráněné budovy,“ přiblížila Jana Gregorová z radničního odboru investic.

Karel z Lichtensteinu-CastelcornaKarel z Lichtensteinu-CastelcornaZdroj: WikipediaKarel II. z Lichtensteinu-Castelcorna (1624 až 1695) byl olomouckým biskupem v letech 1664 až 1695. Krátce zastával i funkci zemského hejtmana na Moravě (1666 až 1667).

Proslul jako sběratel a mecenáš umění. Jako vzdělaný duchovní s širokým rozhledem a kulturními zájmy zejména inicioval přestavbu řady objektů rezidenční sítě olomoucké diecéze v čele s palácem v Olomouci a kroměřížským zámkem.

Zámek zničený za třicetileté války byl znovu vybudován v podstatě jako novostavba. Barokní symetrickou úpravu dostala v té době Podzámecká zahrada, za biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna byla zřízena Květná zahrada.

Nedílnou součástí jeho aktivit bylo i cílevědomé rozšiřování uměleckých sbírek. Největší akvizici podnikl v roce 1673, kdy v dražbě zakoupil sbírku obrazů včetně Tizianova obrazu Apollo a Marsyas, který patří k nejcennějším uměleckým dílům na území České republiky. V Kroměříži kromě galerie vybudoval i reprezentativní zámeckou knihovnu.