Za svůj postoj sklidili kritiku od hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka. U zlínského hejtmana Jiřího Čunka se jim naopak dostalo zastání i přesto, že zastupitelstvo Zlínského kraje již memorandum schválilo v listopadu loňského roku.

Obavy o vodu

Vznik takzvaného Memoranda o prodloužení Baťova kanálu až do Olomouce iniciovalo několik obcí z jižní části Olomouckého kraje jde zejména o to, aby přivedli do obcí turistický ruch. Mělo by se jednat o ideální propojení cyklistické a rekreační lodní dopravy přináší obrovský rozvoj. Dnes jsou ta čísla ke 300 tisícům cyklistickým turistům ročně a 100 tisícům lodních turistů.

„Kolem Moravy máme celou řadu významných zdrojů. Pramenišť. A při zásahu do koryta řeky tyto vodní zdroje ohrožujeme. Tento veřejný zájem je pro mě tak vysoko, že podpora vodních sportů se s tím nedá srovnat,“ vidí nebezpečí při realizaci projektu místostarosta města Vít Peštuka.

„Úbytek vody bude do budoucna obrovský problém. A to už se ukazuje dnes. V Podzámecké zahradě nebo na jejím okraji je devět pramenů, odkud Vodovody a kanalizace Kroměříž čerpají vodu pro celé město. Škody, které by nám mohly zásahem do koryta vzniknou by nám žádné loďky nevynahradily. Nejsem proti tomu prodloužit Baťův kanál do Kroměříže, ale jsem rozhodně proti tomu, aby se vybíralo koryto a my tak přišli o vodu pro celou naši oblast,“ vyjádřil se druhý z místostarostů Vratislav Krejčíř.

Vedení města také upozorňovalo na možné riziko propojení Baťova kanálu s kanálem Dunaj – Odra – Labe, kde je plánována i lodní doprava.

„V memorandu jsou drobné nuance, zda projekt souvisí s projektem Dunaj – Odra – Labe. Nejsem si vůbec jist, zda se ekonomicky vyplatí natolik investovat do prohlubování koryta a podobně, aby nám tu nakonec jezdilo pár rekreačních loděk. Nabízí se otázka, zda zde poté nemají jezdit úplně jiné lodě,“ sdělil své pochybnosti starosta Němec.

Hejtman Okleštěk: Měli se se mnou poradit

„Kdybych neznal okolnosti, řekl bych, že je to špatný krok. Ale na druhou stranu zastupitelé argumentují tím, že by mohly být narušeny prameniště pitné vody a to je strašně závažný argument,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, ale dodal, že bude chtít zjistit, zda se jejich tvrzení zakládá na pravdě.

„Kdyby totiž došlo k narušení hydrologie, mohl by z toho být velký problém,“ souhlasí s obavami představitelů Kroměříže hejtman Čunek.

Podobného zastání se však zastupitelům nedostalo u hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka.

„Kdyby se se mnou poradili, snažil bych se jim vysvětlit, proč o prodloužení kanálu usilujeme. Prodloužení výrazně zkvalitní cestovní ruch a zpříjemní lidem zážitky. Kolem by mohla být i cyklostezka. A když se podívají zastupitelé na to, že kanál dokáže ve zbytku Zlínského kraje přitáhnout 100 tisíc návštěvníků, musí pochopit, že to není zanedbatelné číslo. Navíc by prodloužení mohlo pomoci drobným podnikatelům poblíž Baťova kanálu,“ myslí si Okleštěk.