Stejně jako v předchozích letech město Kroměříž již po devatenácté vyhlásí a ocení nejúspěšnější mladé sportovce, cvičitele a trenéry za uplynulý rok.

Sportovní komise Rady města Kroměříže vyzývá k předkládání návrhů na ocenění.

Anketa se každoročně koná v pěti kategoriích, zahrnujících nejúspěšnější mladé sportovce, nejúspěšnější mládežnické sportovní kolektivy, trenéry a cvičitele mládeže za jejich výjimečné výsledky, trenéry a cvičitele dlouholetou práci s mládeží, a také cenu fair play.

Kroměřížany ani déšť neodradil. Hanácké náměstí roztančily fašankové masky.
Kroměříž v sobotu oslaví masopust. Pořadatelé chystají originální novinku

„Mladí kroměřížští sportovci dosahují skvělých výsledků jak v rámci sportovních klubů a oddílů, tak i coby zástupci svých škol. Díky svým schopnostem, práci a píli získávají ocenění a medaile na regionální i celorepublikové úrovni a zároveň skvěle reprezentují město Kroměříž,“ řekl místostarosta Karel Holík.

Sportovce a trenéry, kteří zaslouží ocenění, mohou nominovat tělovýchovné jednoty, sportovní kluby, základní a střední školy působící v Kroměříži, také nominovaní musí působit na území města Kroměříže. V kategoriích mladý sportovec a sportovní kolektiv mohou být navrženi sportovci ročník narození 2005 a mladší.

Proces nominace vyžaduje vyplnění předepsaného formuláře dostupného s pokyny na webu města. Formulář je nutné doručit nejpozději do 22. března 2024 buď písemně na adresu Městského úřadu, nebo elektronicky.