Setkání pod vedením policistů proběhlo přímo v prostorách záchytky, která je svým zařízením i provozem velmi specifická.

„A také nutnost poradit si s klientem pod vlivem drog a alkoholu je na tomto oddělení běžnou součástí každého dne,“ uvedla mluvčí Kroměřížské nemocnice Veronika Slaměnová.

Ředitelka Kroměřížské nemocnice si spolupráci s policisty pochvaluje. „Je skvělé, že si náš personál mohl vyzkoušet konkrétní kroky vlastní obrany, které kopírují realitu, přímo v prostorách, v nichž denně s klienty pracují. Taková zkušenost je pro ně velmi důležitá a jsme rádi, že spolupráce s policií funguje opravdu skvěle a že nám svůj čas policejní instruktoři věnují,“ shrnula ředitelka nemocnice Lenka Mergenthalová.