„Zvyšující se počet dětí v předškolních zařízeních se odvíjí od většího počtu odkladů zahájení školní docházky, je rovněž důsledkem vyššího zájmu rodičů zapsat do mateřských škol děti mladší tří let a také budování nových lokalit pro bytovou výstavbu, kde často žijí mladé rodiny s malými dětmi,“ uvedla místostarostka Daniela Hebnarová.

V poslední době také stoupá zájem dovážet do kroměřížských školek děti z okolních obcí.

O druhou posilující dávku proti covidu je v Kroměříži zájem.
O čtvrtou dávku proti covidu je v Kroměříži zájem

Celková kapacita mateřských škol zřizovaných městem je nižší, než je počet dětí, které je možné do jednotlivých zařízení přijmout.

„Souvisí to právě s případným přijetím dětí mladších tří let nebo integrovaných dětí, jimž byla přiznána podpůrná opatření, kdy je nutné v konkrétní třídě snížit počet žáků,“ vysvětlila Šárka Kučerová z kroměřížské radnice.

Řešením situace by mělo být využití objektu v Mánesově ulici č. 3880, který navazuje na stávající mateřskou školu.

„Ten má momentálně pronajatý Psychiatrická nemocnice Kroměříž coby Centrum duševního zdraví a sídlo tu má i společnost Centrum služeb a podpory Zlín,“ dodala Kučerová s tím, že v současné době se jedná o dohodě o ukončení nájemní smlouvy, případně bude třeba počkat na uplynutí doby, na niž byla budova pronajatá, tedy do roku 2025.

„Poté by mohlo dojít k úpravě objektu a vybudování dalších pěti tříd mateřské školy. Tím by mohlo být přijato více dětí a případně by se dal i snížit jejich počet v jednotlivých třídách, což by vedlo ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu,“ doplnil vedoucí radničního odboru školství mládeže a tělovýchovy Jiří Pánek.