„Obecně lze říci, že cílem změn je efektivnější fungování úřadu a také úspory na platech vedoucích rušených odborů a oddělení,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný.

Ze stavebního úřadu se na odbor investic přesune oddělení územního plánování a na obnovený odbor kultury oddělení státní památkové péče. „Na stavebním úřadě tak zůstane jen agenda „čistého“ stavebního řízení, aby se tamní úředníci mohli více věnovat povolování a kolaudaci staveb. Cílem je urychlení stavebního řízení,“ poznamenal místostarosta Jan Hebnar, který má ve vedení města stavební úřad na starost.

Vodopady a Kanalizace Kroměříž.
Novým ředitelem společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž bude Petr Vedra

Znovu vznikne odbor kultury a cestovního ruchu, který na kroměřížské radnici fungoval do 31. prosince 2020. „Jeho zrušení jsem vnímal jako naprosto nesmyslné rozhodnutí,“ připomněl radní Jiří Kašík, který má na starost agendy kultury a cestovního ruchu.

Město s památkami zapsanými na prestižní seznam UNESCO a řadou dalších památek a lákadel pro turisty si podle jeho slov nemůže dovolit nemít odbor kultury a cestovního ruchu. „Usoudili jsme, že je navíc vhodné, aby do odboru byla zařazena i státní památková péče,“ popsal radní Jiří Kašík, který má na starost agendy kultury a cestovního ruchu.

Kino Nadsklepí v Kroměříži. Ilustrační foto
Oprava budov v majetku Kroměříže by podle radnice stála asi 600 milionů korun

Na odbor kultury přejdou někteří zaměstnanci odboru Útvar tajemníka, další budou pracovat pod odborem kancelář úřadu, na který také přejdou úředníci právního odboru. Majetkoprávní oddělení právního odboru bude zrušeno. Pracovníci odboru regionálního rozvoje přecházejí na odbor investic, kde vznikne oddělení rozvoje.