Navazuje na ulici Karla Čapka, na kterou se odbočuje z Havlíčkovy ulice. Letos uplynulo dvě stě let od Kozánkova narození.

Přerovský rodák se podílel na počeštění gymnázia, založil Hospodářskou jednotu kvasicko-záhlinickou nebo se zasloužil o vznik pěveckého sboru Moravan. Byl aktivní v kulturní i politické oblasti.

Další nová ulice Holubí se nachází v kroměřížské místní části Vážany, kde navazuje na ulici Spojovací.