„Město loni hospodařilo opět s přebytkem v řádu desítek milionů korun. Ke konci loňského roku tak mělo na účtech zhruba 200 milionů korun, které jsme tak mohli zčásti zapojit do rozpočtu letošního na uskutečnění velkých investičních akcí, jako je například parkovací dům. Rezervy městu také pomohou překonat výpadek příjmů související s pandemií koronaviru,“ uvedl starosta Jaroslav Němec.

Podle vedoucího radničního odboru financí Radima Hlaváče město přebytku dosáhlo díky nárůstu daňových příjmů, které byly oproti roku 2018 vyšší asi o 34 milionů korun.

„Ovlivnilo to zejména vyšší inkaso z daně z příjmů ze závislé činnosti, které vzrostlo asi o 12,6 milionu korun, DPH s nárůstem devět milionů korun a daň z příjmu právnických osob, která je vyšší o 11,3 milionu korun,“ poznamenal Hlaváč.

Město loni proinvestovalo zhruba 94 milionů korun, meziročně asi o 41 milionů více. Schválený rozpočet počítal s investicemi za více než 113 milionů korun, některé akce ale přešly do rozpočtu na letošní rok.

Největší investicí Kroměříže byla loni stavební úprava oddělení správních agend, která včetně dodávky rotačních kartoték přišla zhruba na 17 milionů korun.

Téměř deset milionů korun stála revitalizace náměstí Míru, 8,5 milionu korun dalo město na dokončení opravy povrchu Vodní ulice a stejnou částku na projekt Škola pro všechny – věda hrou na vylepšení učeben základních škol.

Přes 7 milionu korun stálo opevnění čela skládky Zachar i vybudování sportovního areálu v Kotojedech. Zhruba 4,3 milionu korun dalo město na opravu lávky pro pěší přes řeku Moravu a 2,4 milionu korun stála obnova sportoviště v ulici Bedřicha Zelinky.

Kroměříž loni nečerpala žádný úvěr. Naopak splatila 2,133 milionu korun ze starších závazků. Ke konci loňského roku tak město dlužilo jen téměř 13 milionů korun.

Na letošní rok Kroměříž počítá s rozpočtem, který má po úpravách příjmy přes 685 milionů korun a výdaje 825,5 milionu korun. Schodek vyšší než 140 milionů korun město hodlá hradit z dřívějších úspor a z půjčky na opravu strojovny zimního stadionu. Na investice má radnice vyčleněno asi 169 milionů korun.