Zastupitelé rozdělili 3,342 milionu korun na dotacích, dalších 5,158 milionu korun dostane podle stejného mechanismu výpočtu příspěvková organizace Sociální služby města Kroměříže. K tomu město podpoří částkou 846 tisíc korun rozvojové záměry sociálních služeb.

„Na rozvojové záměry jsme měli ještě dalších více než 100 tisíc korun, ale poskytovatelé od některých ustoupili. Přesto je částka pro sociální služby meziročně výrazně vyšší, což občanům města zajistí kvalitní a dostupnou péči,“ uvedl místostarosta Pavel Motyčka.

Kdo kolik obdrží?

Charita Kroměříž obdrží 1,476 milionu korun, Centrum služeb a podpory Zlín 363 tisíc korun, Česká katolická charita, Domov sv. Kříže Kroměříž, 356 tisíc korun, Společnost podané ruce 249 tisíc korun, Rodinné centrum Kroměříž 239 tisíc korun, Astras 146 tisíc korun, Sociální služby Haná z Kvasic 105 tisíc korun, Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž 96 tisíc korun, Poradenské a krizové centrum Zlín 58 tisíc korun, Sociální služby Pačlavice 57 tisíc korun, ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, 55 tisíc korun, Středisko rané péče EDUCO Zlín 40 tisíc korun, Charita Otrokovice 23 tisíc korun, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR 21 tisíc korun, Sociální služby Uherské Hradiště 17 tisíc korun, Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc, 13 tisíc korun, Domov pro seniory Loučka, Dům sociálních služeb Návojná a Linka bezpečí po osmi tisících Kč a zlínská společnost Za sklem 4000 korun.

Vizualizace podoby památníku biskupa Karla z Lichtensteinu – Castelcorna.
Kroměříž řeší, kam umístí památník biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna

Na rozvojové záměry získaly 720 tisíc korun Sociální služby města Kroměříže, Charita Kroměříž obdrží 120 tisíc korun, Středisko rané péče EDUCO Zlín 5000 korun a Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc, dostane jeden tisíc korun.

„Radnice finančně podporuje pouze ty organizace, které poskytují sociální služby klientům z Kroměříže, a to podle množství odvedené sociální práce,“ sdělil mluvčí radnice Jan Vondrášek.

Podle vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví Radovana Klabala by peníze měly být poskytovatelům sociálních služeb převedeny co nejdříve, neboť poskytovatelé sociálních služeb se pravidelně na začátku každého kalendářního roku potýkají s nedostatkem finančních prostředků.

„Z tohoto důvodu se jim dotace snažíme vyplatit hned na začátku kalendářního roku,“ doplnil Klabal.

Loni v únoru zastupitelé rozdělili sociálním službám 8,4 milionu korun. V srpnu pak sociálním službám přidali dalších 328 tisíc korun na nově vzniklé pracovní úvazky terénních sociálních služeb.

„Celkem tak podpora města sociálním službám činila v minulém roce 8,728 milionu korun,“ uzavřel Vondrášek.