„Stav některých vozovek i chodníků v různých částech města není dobrý. Stejně tak si uvědomujeme, že ve městě scházejí parkovací místa. Řešení parkování i zlepšování stavu chodníků a místních komunikací patří proto s ohledem na bezpečnost a pohodlí občanů k našim prioritám. Tomu odpovídá i pro tyto účely v rozpočtu vyčleněná částka,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný.

K nákladnějším akcím, které radnice letos plánuje, patří vybudování propojovací silnice a parkovacích míst v ulici Zborovská za 8,1 milionu korun.

„Ve stejné ulici bude za 3,9 milionu korun opraven i chodník. Částka 4,7 milionu korun bude investována do rozšíření parkovacích míst v ulici Slovenského národního povstání, tři miliony korun na stejné účely ve Francouzské ulici a 1,4 milionu korun do úprav parkování v ulici Na Lindovce,“ přiblížil mluvčí radnice Jan Vondrášek. Rozpočet počítá i s částkou 4,2 milionu korun na opravu mostu v Postoupkách.

„K významným záměrům patří vybudování přechodu pro chodce v ulici Velehradská z chodníku od obchodního domu Tesco ke hřbitovu. Vyřeší se tím letitý problém, kdy účastníci smutečních obřadů i další návštěvníci hřbitova přebíhají silnici mimo přechod. Je to nepříjemné pro tyto chodce, kteří jsou ohrožováni jedoucími vozidly, i pro řidiče, kteří musejí nebezpečí střetu předvídat,“ popsal místostarosta Karel Holík.

Na nový přechod rozpočet počítá s částkou dva miliony korun.

„Náklady odpovídají tomu, že záměr počítá s vybouráním části zdi a napojení přechodu na stávající cestní síť hřbitova,“ doplnil vedoucí odboru investic Libor Pecháček. Jelikož nebylo možné vybudovat přechod v místě, kde by navázal na stávající branku, musí město vybudovat i nový vchod na hřbitov a s tím spojený chodník.

Radnice také počítá s instalací dvou nových přechodů pro chodce s technologií, která pomocí zemních LED návěstidel upozorní řidiče na to, že silnici přechází člověk.

„První přechod se světelnou technologií v Kroměříži funguje v ulici Moravská poblíž Základní školy Slovan,“ připomněl mluvčí.

Více než 15 milionů korun plánuje letos radnice investovat do větších oprav chodníků.

„Kromě výše zmíněného chodníku ve Zborovské ulici plánujeme rekonstrukce chodníků v ulicích Bílanská za 4,85 milionu korun, Švabinského nábřeží za 2,5 milionu korun, Tovačovského za 2,15 milionu korun a Albertova za 1,75 milionu korun,“ poznamenal vedoucí radničního odboru služeb Lambert Hanzal.

„Na menší opravy vozovek město vyčlenilo čtyři miliony korun, na opravy dalších mostů necelé tři miliony korun, z toho propustek ve Vážanech přijde na 1,6 milionu korun, na opravy chodníků 1,6 milionu korun a na bezbariérové přechody 300 tisíc korun,“ uzavřel Jan Vondrášek s tím, že loni město plánovalo opravy chodníků, silnic a mostů celkem za asi 28 milionů korun.