Karel Kryl pochází z rodiny knihtiskařů, která vlastnila tiskárnu založenou roku 1909 v Novém Jičíně jeho dědečkem a Ferdinandem Scottim.

Básník a písničkář se narodil v kroměřížské Březinově ulici. Konkrétně v domě číslo 9, na kterém byla v roce 2014 odhalena pamětní deska. Krylovi dále žili také v ulicích Vrchlického a Malý Val. Na počátku padesátých let byla následně rodina vystěhována do Pavlovského ulice (v současnosti ulice kpt. Jaroše).

Karel sice pochází z Kroměříže, ale dlouho tam nežil. Navíc jeho vzpomínky na město nebyly nejlepší. V Kroměříži totiž zažil jedno z prvních životních zklamání a poznal skutečnou tvář komunistického režimu.

Coby malý kluk přihlížel roku 1950 tomu, jak komunisté zničili jejich rodinnou tiskárnu. Stroje byly před jejich zraky rozbity a odvezeny do šrotu.

Karel Kryl v roce 1990Karel Kryl v roce 1990Zdroj: ČTK

I přes veškeré strasti a brzký odchod z vlasti v 25 letech, se stihl nesmazatelně zapsat do českých, potažmo československých dějin. Nebyl jen zpěvákem, ale také symbolem boje za svobodu. Jeho protestsongy dodávaly národu sílu v době srpnové okupace roku 1968 i v době normalizace.

Právě půl roku po invazi armád pěti socialistických států do Československa vyšla Krylovi první deska. Titulní písnička Bratříčku, zavírej vrátka vznikla údajně naprosto spontánně v noci 21. srpna 1968, a to jako okamžitá reakce na vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa.

Zdroj: Youtube

O rok později, přesně 9. září 1969, odjel Karel Kryl na písničkářský festival, který se konal na západoněmeckém hradě Waldeck. Následně se rozhodl podat žádost o politický azyl a v Německu zůstal dalších dvacet let. Od roku 1976 do své smrti žil s Marlene Bronsert, po sňatku Marlene Kryl.

Karel Kryl v roce 1990
Tvoje písničky nikdy nezahynou. Čtenáři Deníku zavzpomínali na Karla Kryla

Po revoluci žil Kryl střídavě v Praze a Mnichově, později se v Německu přestěhoval do Pasova. Po krátkém nadšení ze Sametové revoluce na počátku roku 1990 uveřejnil kritickou píseň Sametové jaro. Písní Od Čadce k Dunaju pak jako jeden z mála otevřeně protestoval proti možnému rozpadu Československa.

Vojtěch Klimt s Karlem Krylem v roce 1991.
Karel Kryl nehodlal mlčet u ničeho, co bylo špatně, říká Vojtěch Klimt

Později v kritice polistopadového vývoje pokračoval například v básni Timur a jeho parta, písni Kádrují mě, na albu Monology, v písni Demokracie a dalších dílech.

Karel Kryl zemřel náhle a nečekaně na srdeční příhodu 3. března 1994 v Mnichově ve věku 49 let. Pochován je na Břevnovském hřbitově sv. Vojtěcha. V letošním roce si tak připomínáme 80. výročí od narození a 30. výročí úmrtí.