K recyklaci odpadu jsou ve městě k dispozici kontejnery, sběrný dvůr, nebo je možné odpad odevzdat přímo v sídle firmy Biopas. Na elektroodpad i monočlánky jsou ve městě umístěny speciální boxy.

„Recyklace elektrozařízení je možné provést odevzdáním vyřazených spotřebičů ať už do mobilního zařízení nebo na sběrném dvoře, odtud jsou zařízení předána do kolektivního systému, se kterým má město uzavřenou smlouvu," zrekapituloval Ondřej Grebík ze společnosti Biopas.

Ve sběrných dvorech nejčastěji končí větší elektrozařízení, která se nevejdou do směsných kontejnerů: jedná se například o pračky nebo ledničky. „Každý rok jich přibývá. Registujeme více televizí, monitorů, práček nebo fénů," vyjmenoval Grebík. Co se týče drobného elektroodpadu, je podle něj stále ještě co zlepšovat.

„Všeobecně se potýkáme s problémem odevzdání drobných elektrozařízení, která často končí v komunálním odpadu. Z tohoto důvodu se snažíme rozšířit a zahustit sběrnou síť tak, aby místa byla bez větších obtíží dostupná," podotýká Taťána Pokorná, ředitelka zákaznického oddělení kolektivního systému Elektrowin, který zapojení jednotlivých měst vyhodnotil.

Za celý rok se lidem v rámci deseti nejúspěšnějších měst podařilo donést do sběrného dvora elektrozařízení o průměrné váze 1,89 kg.

„Výsledky sběru potvrdily, že se naše osvěta v oblasti nutnosti recyklace vysloužilých elektrospotřebičů vyplatila. Lidé se skutečně zajímají a aktivně se také do sběru zapojují," dodává Pokorná

Zájem občanů o sběr odpadu kladně hodnotí i starostka města. „Mám velkou radost, že jsme se v rámci srovnání obcí nad dvacet tisíc obyvatel umístili na první příčce. Všem za to patří velké poděkování. Pevně věřím, že v letošním roce toto místo obhájíme," řekla Deníku Daniela Hebnarová.