„Zásadní bude především automatizace kotelen, které bude možné řídit dálkově. Půjde o modernizaci celkem čtrnácti kotelen celkem za zhruba 4,2 milionů korun,“ uvedl místostarosta Jan Hebnar, který je jednatelem KTS.

Další práce budou zahrnovat například výměnu vstupních dveří v některých bytových domech, výměnu dveří na terasu, instalaci nové elektroniky do výtahů v domech v ulici Nitranská 4091 a 4092, výměnu oken na schodišti v domě v ulici U Sýpek 3202 či výměnu poštovních schránek v několika domech.

Kroměřížská radnice.
Kroměříž letos rozdělila sociálním službám více peněz než loni

„Kromě toho KTS průběžně opravuje byty, které nájemníci uvolnili,“ připomněl mluvčí radnice Jan Vondrášek s tím, že pro tyto účely počítá s částkou zhruba 2,5 milionu korun.

„Před tím, než byt začne využívat nový nájemník, v něm vyměňujeme lino na podlaze, elektroinstalaci, kuchyňskou linku i sociální zařízení. Byt je třeba také vymalovat. Každoročně se to týká cca 60 bytů. Postupně takto rekonstruujeme bytový fond města,“ poznamenal místostarosta Karel Holík, další z jednatelů KTS.

VIDEO: V Kroměříži dokončili na podzim nové městské byty. Takto vypadají uvnitř:

Zdroj: Dominik Pohludka

Město Kroměříž má nyní více než 500 bytů. Většina z nich je v takzvaných domech zvláštního určení pro soběstačné seniory a zdravotně postižené.

Další byty jsou určené pro příjmově vymezené skupiny obyvatel, zbylé jsou vedeny jako městské byty. „Do tohoto fondu nejsou započítány byty v domovech pro seniory, o které se stará příspěvková organizace města Sociální služby města Kroměříže,“ doplnil Jan Vondrášek.

Vizualizace budoucí podoby Domova se zvláštním režimem Račín v Kroměříži.
V dříve problémové lokalitě Račín v Kroměříži vznikne Domov se zvláštním režimem

KTS se v Kroměříži kromě bytového fondu města starají o opravy a úklid komunikací (včetně zimní údržby), spravují hřbitov v Kroměříži a místních částech, zajišťují provoz a údržbu veřejného osvětlení, provozují MHD, městská parkoviště, tržiště i útulek pro psy a kočky a také pečují o městské lesy, pozemky i o památky.