Kroměřížské setkání se uskuteční první květnový víkend a má brněnskou dvanáctidenní konferenci připravit, zúčastní se jí totiž studenti ze čtyřiceti evropských zemí, kteří se budou vyjadřovat k aktuálním problémům starého kontinentu.

Motto letošní brněnské konference zní Hledáme srdce Evropy a podle organizátorů se za ním skrývá „výzva k aktivnímu občanství v každodenním životě, vnímání důležitosti společných evropských cílů a hodnot pro budoucí vývoj kontinentu a zájem o objevování a udržení kultury a památek ve střední Evropě“.

Jelikož hostitelským městem je Brno, dostane se také na otázky Jihomoravského kraje a právě krajského města, čehož si organizátoři velmi váží.

„Je pro nás velkou ctí a zároveň výzvou uspořádat v rodném Brně tuto výjimečnou akci, jež bude nezapomenutelným zážitkem pro všechny zúčastněné,“ shodli se za pořadatele Michaela Novotná a Michal Koláček.

Výhodou je pro účastníky projektu také zlepšení angličtiny, která je na konferenci jediným komunikačním jazykem. Právě v ní budou v malých skupinách diskutovat o aktuálních tématech a navrhovat pro ně vhodná řešení.

V doprovodném programu se také všichni zahraniční hosté seznámí s českou kulturou a naváží mnohá přátelství. A k tomu, aby se vše podařilo bez problémů uskutečnit, poslouží pořadatelům právě přípravný víkend v Kroměříži.

„Toto přípravné setkání je pro úspěch konference velice důležité, jelikož to bude jediná možnost všech organizátorů a vedoucích setkat se na jednom místě, řádně se seznámit a také společně pracovat na přípravách konference,“ řekl za Evropský parlament mládeže v ČR Marek Haisl.

KRISTÝNA KLUSÁKOVÁ