„Studenti hledají řešení problémů tížících nejen Evropskou unii, ale i celou republiku a zbytek světa. Témata jsou spojena mottem jedenáctého fóra Žít pro vědu, věda pro život," řekl mluvčí kroměřížské radnice Pavel Zrna.

Sedmdesát delegátů, rozdělených do sedmi komisí, se věnuje tématům jako například islamofobie v členských státech EU, geneticky modifikované plodiny, ale také mezi studenty poněkud méně známá témata jako třeba vodní koridor Dunaj–Odra–Labe a jeho výstavba.

Čtyřdenní práce by měla ve finále vyústit ve vytvoření dokumentů, řešících daná témata.

„Poslední částí bude valné shromáždění v prostorech Domu kultury, kde budou studenti jednat a argumentovat a také hlasovat o těchto dokumentech, jestli budou přijaty nebo ne," objasnil mluvčí radnice Pavel Zrna.

Oficiálním jazykem jedenáctého Českého fóra je angličtina, sloužící po celou dobu zasedání jako jediný možný prostředek pro komunikaci všech účastníků.

Díky její vysoké znalosti ze strany organizačního týmu a zahraničních členů, si tak mohou účastníci vedle argumentace, týmové práce a kritického myšlení zlepšovat své komunikační a jazykové dovednosti.