„Na úbytku se ale z velké části podíleli podnikatelé, kteří měli svá živnostenská oprávnění i několik let přerušená, nepodnikali, ale nechtěli mít aktivní datovou schránku pro podnikající osoby. Za období 2023 tak ukončilo svou činnost 1754 podnikatelů, naproti tomu přibylo 402 podnikatelů nových,“ uvedla vedoucí odboru Obecní živnostenský úřad Dana Škrabalová.

Datové schránky byly ze zákona podnikajícím fyzickým osobám založeny na začátku loňského roku. Řada podnikatelů proto živnostenská oprávnění rušila.

V Holešově u cukrovaru letos vznikne plánovaný kruhový objezd.
V Holešově u cukrovaru vznikne letos plánovaný kruhový objezd

Nejvíce statistiky ovlivnily první měsíce roku 2023, leden až květen, kdy požádalo o zrušení podnikatelské činnosti 1364 podnikatelů. Naproti tomu v uvedeném období zahájilo činnost 212 nových podnikatelů, což podle Škrabalové odpovídá trendům předchozích let.

Z celkového počtu podnikatelů bylo 8659 fyzických osob, 197 fyzických osob ze zahraničí, 1963 tuzemských právnických osob, tedy firem, a šest zahraničních právnických osob.

„Nejvyšší úbytek podnikatelů byl zaznamenán u fyzických osob, zahraniční fyzické a právnické osoby jsou na podobných číslech jako v roce 2022. Právnických osob dokonce meziročně 31 přibylo,“ uvedl mluvčí radnice Jan Vondrášek.

Svatava Mášová přebírá Cenu města Kroměříže za rok 2023 z rukou starosty Tomáše Opatrného.
Svatava Mášová převzala Cenu města Kroměříže za rok 2023

Spektrum podnikajících zahraničních osob zůstává už řadu let téměř neměnné. „Z cizinců jsou nejvíce zastoupeni občané Slovenska, Ukrajiny a Vietnamu, méně pak z Itálie, Chorvatska či Polska,“ dodal Vondrášek.

V počtu jednotlivých živnostenských oprávnění nebyl úbytek tak velký. Zatímco v roce 2020 úřad evidoval 19 320 živností, v roce 2022 to bylo 19 618 a ke konci roku 2023 byl počet živností 18 065.

„Z těchto čísel je patrné, že v počtu živností i přes úbytek podnikatelů nebyl propad tak velký. Mezi léty 2022 a 2023 je úbytek 1 553,“ řekla Škrabalová. Z celkového počtu je 9 300 živností volných, 5 607 řemeslných, 1 689 vázaných a 1 469 koncesovaných.

Kroměřížský ples.
Plesová sezona je tady. Podívejte se, jaké plesy se chystají v Kroměříži a okolí

„Je patrné, že svou podnikatelskou činnost ukončili hlavně podnikatelé s jedním živnostenským oprávněním,“ dodala Škrabalová. Počet živností je vyšší než počet podnikatelů, protože jeden podnikatel může mít více živností.

Ve správním obvodu kroměřížského živnostenského úřadu je evidováno celkem 3 187 provozoven, z toho 2 249 provozoven patří místním podnikatelům. „Oproti roku 2022 se počet provozoven téměř nezměnil,“ zmínil Jan Vondrášek.

Živnostenský úřad také vede agendu zemědělských podnikatelů. Meziročně se jejich počet snížil o sedm na 385, z toho je 312 fyzických a 73 právnických osob.

Tři stovky kontrol a pokuty za 44 tisíc korun

Loni živnostenský úřad kontroloval 311 podnikatelů, z toho bylo 36 právnických osob. „Svou kontrolní činnost úřad zaměřil na podnikatele se živnostmi řemeslnými, na bezúhonnost podnikatelů a skutečných majitelů při realitním zprostředkování,“ sdělila Škrabalová.

Při živnostenských kontrolách bylo loni uděleno 30 sankcí na místě za 44 500 korun. Nedostatky se týkaly spíše administrativní oblasti a neplnění oznamovacích povinností.