„Letošní dotaci jsme rozdělili mezi šest památek, jedná se ve všech případech o stavby,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný.

Dva objekty má ve svém majetku město, dva vlastní právnické osoby, v jednom případě je majitelem církev a v jednom případě fyzická osoba.

Kroměříž chystá stavbu části chybějícího chodníku v ulici Kotojedská.
Kroměříž chystá stavbu části chybějícího chodníku v Kotojedské ulici

„Dotace pomůže při obnově jednotlivých staveb, které vytváří vzhled města a zvyšují jeho atraktivitu pro návštěvníky i obyvatele Kroměříže,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný.

Město pokračuje s obnovou Kanovnických domů v Jánské ulici. Dotaci ve výši 163 tisíc korun využije k úhradě restaurátorských prací na vstupních dveřích domu č. p. 31 a částkou čtyři tisíce korun se bude na opravě podílet samo.

Základní škola na Komenského náměstí v Kroměříži.
Střechu školy na Komenského náměstí v Kroměříži čeká několikaměsíční oprava

V majetku města Kroměříže je také dům č. p. 33 na Velkém náměstí, kde se provádí oprava střechy a krovu.

„Tady město využije dotaci ministerstva kultury ve výši 512 tisíc korun a částku 4,3 milionu uhradí ze svého rozpočtu,“ sdělila Šárka Kučerová z kroměřížské radnice.

Rekonstrukci nutně potřebuje i zchátralá střecha budovy plaveckého bazénu.
Výměna oken či rekonstrukce střechy. Kroměříž chystá další etapu opravy bazénu

Dotačních 300 tisíc dále radnice přidělila na opravu uliční fasády domu č. p. 8/2 v Pilařově ulici, částkou 203 tisíc ze svého rozpočtu se bude na opravě podílet město a 1,8 milionu zaplatí vlastník domu.

„Na domě se budou provádět rovněž restaurátorské práce na kovářských a kamenných prvcích fasády a tady pomůže dotace částkou 150 tisíc a majitel zaplatí 28 tisíc korun,“ poznamenala Kučerová.

Kostel sv. Jana Křtitele na Masarykově náměstí.Kostel sv. Jana Křtitele na Masarykově náměstí.Zdroj: Město Kroměříž

V kostele sv. Jana Křtitele se bude provádět oprava větracího kanálu okolo objektu včetně zaústění svodů. Církev dostane z dotace částku 80 tisíc, město přispěje sumou 24 tisíce a vlastník doplatí 139 tisíc korun.

Na měšťanském knížecím domě č. p. 1492/8 Na Sladovnách se budou restaurovat kamenné prvky fasády a z dotace ministerstva kultury půjde na tento projekt 100 tisíc korun, 37 tisíc pak zaplatí majitel domu.

Na domě č. p. 20 v Kovářské ulici se bude opravovat střecha a na financování se bude podílet částkou 300 tisíc dotace, sumou 104 tisíc město a 651 tisíc zaplatí vlastník domu.

Psí park je vítězným projektem prvního ročníku participativního rozpočtu Vaše Kroměříž.
Psí park a unimobuňky. Chystá se uskutečnění vítězných projektů Vaší Kroměříže

Částka, kterou město Kroměříž získává z Programu regenerace MPR a MPZ, se v posledních letech zvyšuje. Letos radnice dostala 1,605 milionu, loni 1,25 milionu korun, v roce 2022 975 tisíc korun včetně stotisícové odměny za výhru v krajském kole v soutěži O cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2021.

„Projekt ministerstva kultury bude pokračovat i v dalších letech, proto bychom uvítali, kdyby se o dotaci ucházeli prostřednictvím města další majitelé nemovitostí v kroměřížské městské památkové rezervaci,“ doplnila Jana Gregorová z odboru investic, která má na starost přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ.

Podrobné informace o dotaci a pokyny najdou na webu města Kroměříže v sekci v horní liště označené MPR nebo přímo na odkazu https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/dokumenty-a-informace/verejne-dokumenty/program-regenerace-mpr

Program městské památkové rezervace spolu s platným územním plánem stanovuje směr, kterým se město bude nadále vyvíjet tak, aby plnilo své funkce s ohledem na soukromé i veřejné zájmy obyvatel. Cílem je záchrana a obnova významných kulturních památek v centrální části města.